Đề thi giữa kì môn PLC & Mạng công nghiệp năm 2021-2022 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Đề 2)

"Đề thi giữa kì môn PLC & Mạng công nghiệp năm 2021-2022 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Đề 2)" được chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! Chúc các bạn thi tốt! | U T M H O U IE TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Mẫu rev1 IL VIỆN CƠ KHÍ Học kỳ 1 TA BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ Năm học 2021-2022 M O ĐỀ THI GIỮA KỲ PLC amp Mạng CN Mã HP ME4501 .C Thời gian làm bài 60 phút Mã đề thi 02 Ngày thi . ST Họ và tên sv . MSSV Mã lớp . Chữ ký sv . U Ngày . M H BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ NGƯỜI RA ĐỀ O EU ký ghi rõ họ tên ký ghi rõ họ tên .C I ST IL TA U TS. Nguyễn Anh Tuấn H U Câu 1. 3 điểm Vẽ sơ đồ mạch logic từ các hàm logic sau IE IL . ̅ . . ̅ TA . . ̅ ̅ U M H . ̅ ̅ . O U .C IE Câu 2. 2 điểm . Tổ hợp hàm logic từ mạch rơ le dưới dây ST IL a b TA U a b e c a b H y2 U y1 IE d IL c d TA M y2 O .C ST Câu 3. 3 điểm Tối thiểu hóa hàm logic bằng bảng Karnaugh U a ̅ . . x. . ̅ ̅ . . ̅ . . ̅ . . M H m3 m4 m2 m6 m5 O U .C IE b 0 1 2 3 5 8 10 11 13 ST IL TA U M Câu 4. 2 điểm Vẽ sơ đồ mạch logic từ các hàm logic đã được tối thiểu hóa trong Câu 3 H O U .C ST U M H O U .C E LI ST I TA U H Ghi chú Được phép sử dụng tài liệu bài giảng. U IE

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    67    2    02-12-2023
3    149    1    02-12-2023
272    353    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.