Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị sẹo co kéo ngón tay bằng kỹ thuật tạo hình chữ Z

Đề tài “Phẫu thuật điều trị sẹo co kéo ngón tay bằng kĩ thuật tạo hình chữ Z” với mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật sử dụng kĩ thuật tạo hình chữ Z điều trị sẹo co kéo ngón tay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tạo hình chữ Z hữu dụng với sẹo dạng dải hẹp loại I, II, sẹo dạng mảng rộng loại IIIa | TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SẸO CO KÉO NGÓN TAY BẰNG KỸ THUẬT TẠO HÌNH CHỮ Z Nguyễn Ngọc Linh1 và Phạm Thị Việt Dung1 2 3 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh Viện Bạch Mai 3 Bệnh viện Đại họcY Hà Nội Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng kĩ thuật tạo hình chữ Z trong điều trị sẹo co kéo ngón tay. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng được thực hiện trên 18 bệnh nhân với 36 ngón tay bị sẹo co kéo tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2020 đến năm 2022 31 ngón tay bị sẹo co kéo dạng dải hẹp loại I II theo phân loại sẹo co kéo Rei Ogawa được điều trị bằng phương pháp tạo hình chữ Z đơn thuần 5 ngón tay sẹo co kéo dạng mảng rộng lt 1 4 chu vi ngón loại IIIa được điều trị bằng phương pháp tạo hình chữ Z phối hợp với ghép da. Thời điểm ra viện tất cả các vạt chữ Z đều sống tốt 1 36 ngón nhiễm trùng mức tăng góc TAM 48 5 độ 93 1 mức thiếu hụt . Thời điểm sau phẫu thuật 6 tháng mức tăng góc TAM trung bình 39 6 độ 76 . Sẹo phẳng nhỏ mờ ở 30 36 ngón 6 ngón có sẹo phì đại tăng cảm giác đau. Kết quả nghiên cứu cho thấy tạo hình chữ Z hữu dụng với sẹo dạng dải hẹp loại I II sẹo dạng mảng rộng loại IIIa lt 1 4 chu vi ngón cần phối hợp với ghép da. Từ khóa sẹo co kéo ngón tay tạo hình chữ Z. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Dù chỉ chiếm 3 - 5 diện tích cơ thể nhưng tạo hình che phủ là rất cần bàn tay có chức năng vô cùng quan trọng tham Nhiều phương pháp tạo hình sử dụng trong gia vào hầu hết các hoạt động sống của con điều trị sẹo co kéo bàn ngón tay đã được chứng người. Thương tổn bàn tay rất thường gặp do minh có hiệu quả. Ghép da là phương pháp nhiều nguyên nhân hay gặp nhất là bỏng và thường được sử dụng với ưu điểm kĩ thuật đơn chấn thương. Các tổn thương này dù được giản khối lượng chất liệu lớn có thể điều trị các điều trị trong giai đoạn cấp tính nhưng vẫn có sẹo co kéo rộng nhưng nhược điểm rất lớn là nguy cơ cao gây sẹo co kéo bàn ngón tay dẫn không thể sử dụng phương pháp này với các đến hạn chế vận động ngón tay và suy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    69    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.