Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của khách du lịch nội địa

Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của khách du lịch nội địa được nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của khách du lịch nội địa, từ đó đưa ra mô hình đánh giá chính xác cùng với những đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút và thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch về điểm đến thành phố Đà Lạt. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA FACTORS AFFECTING INTENTION TO CHOOSE DA LAT CITY DESTINATION OF DOMESTIC TOURISTS Ngày nhận bài 27 04 2022 Ngày chấp nhận đăng 26 06 2022 Nguyễn Thị Oanh Lê Trần Anh Thư TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của khách du lịch nội địa từ đó đưa ra mô hình đánh giá chính xác cùng với những đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút và thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch về điểm đến thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội dựa trên dữ liệu khảo sát trực tuyến 221 khách du lịch nội địa đã đi du lịch đến thành phố Đà Lạt trong tháng 10 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố nhận thức kiểm soát hành vi thái độ và cảm nhận về điểm đến dịch vụ du lịch cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định lựa chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của khách du lịch nội địa. Từ khóa khách du lịch nội địa ý định điểm đến thành phố Đà Lạt. ABSTRACT The study is conducted to identify and evaluate the factors affecting intention to choose Da Lat city destination of domestic tourists thus provide an accurate assessment model and recommendations to increase the ability to attract and satisfy tourists demand for Da Lat city destination. The study uses a linear regression model based on online data of 221 domestic tourists travelling to Da Lat city in October 2021. The results show that perceived behavioral control attitude and feeling tourism service tourism infrastructure factors have a direct impact on the intention to choose Da Lat city destination of domestic tourists. Keywords domestic tourists intention destination Da Lat city. 1. Giới thiệu vẫn còn diễn biến phức tạp nên ngành du lịch chưa có dấu hiệu phục hồi. Ước tính trong 6 Những năm gần đây ngành du lịch đã trở tháng đầu năm 2021 khách quốc tế đến Việt thành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    15    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.