Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng sư ở các trường trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa

Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục "Phát triển đội ngũ giảng sư ở các trường trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa" trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến phát triển đội ngũ giảng sư; Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng sư ở trường Trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa; Kết quả nghiên cứu thực tiễn về phát triển đội ngũ giảng sư ở các trường Trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa; Giải pháp phát triển đội ngũ giảng sư ở các trường Trung cấp Phật học hiện nay theo hướng chuẩn hóa. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN DŨNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG SƯ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC HIỆN NAY THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN DŨNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG SƯ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC HIỆN NAY THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Ngành Quản lý giáo dục Mã số 9 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGUYỄN THỊ TÌNH HÀ NỘI 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đã luôn nhận được sự quan tâm động viên và giúp đỡ từ nhiều Đại đức Hòa thượng tăng ni phật tử đó là nguồn động lực to lớn giúp tôi hoàn thành Luận án tốt nghiệp của mình. Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo của Học viện Khoa học xã hội đã tận tâm trong giảng dạy tạo điều kiện cho tôi được học tập rèn luyện và tiếp thu những kiến thức vô cùng giá trị. Đây chính là nền tảng tri thức quý giá để tôi có thể vận dụng vào luận án này. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn người đã luôn theo sát hướng dẫn chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận án. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu các trường trung cấp Phật học Hà Nội Nam Định Hải Dương Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Nam TP Hồ Chí Minh Đồng Nai Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện khảo sát đồng thời giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong suốt thời gian tôi thực hiện luận án. Trong luận án sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu của quý thầy cô để luận án của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Ch ng TỔNG QUAN CÁC C NG TRÌNH NGHI N CỨU CÓ LI N QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG SƯ . 11

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    15    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.