Những vấn đề chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những vấn đề chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ thương mại Nhật Bản - Việt Nam; Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nhật Bản và Nam bộ Việt Nam (1860-1945); Đầu tư của Nhật Bản ở miền Nam Việt Nam (1955-1975); Thành tựu quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế (2000 - 2012); . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | https https https https https https https https https https https https https https https https https https https https

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    100    1    02-02-2023
106    7    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.