Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của đề tài "Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương tỉnh Kon Tum" là làm rõ lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; tiến trình xây dựng Quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng; nhu cầu tài chính và hành vi mua của khách hàng; đánh giá thực trạng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    53    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.