Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam (Mã đề 102)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam (Mã đề 102)" dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THPTC Môn TOÁN Lớp 10 NGUYỄN BỈNH KHIÊM Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 102 Đề gồm có 03 trang A. TRẮC NGHIỆM 7 0 điểm Câu 1 Mệnh đề đảo của mệnh đề Nếu n chia hết cho 9 thì n chia hết cho 3 là A. Nếu n chia hết cho 3 thì n chia hết cho 9 . B. n chia hết cho 9 kéo theo n chia hết cho 3 . C. n chia hết cho 9 khi và chỉ khi n chia hết cho 3 . D. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi n chia hết cho 9 . Câu 2 Cho hai tập hợp A 1 2 5 7 và B 2 4 7 9 . Tập hợp A B bằng A. 1 5 . B. 2 7 . C. 1 2 4 5 7 9 . D. 4 9 . Câu 3 Cho tam giác ABC có AB c AC b BC a R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Khi đó a b c a b c A. 2R . B. R. cos A cos B cos C sin A sin B sin C a b c sin A sin B sin C C. 2R . D. 2R . sin A sin B sin C a b c 5x y 1 Câu 4 Cho hệ bất phương trình x 2 y 2 . Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ y 0 bất phương trình đã cho A. 1 2 . B. 1 2 . C. 1 2 . D. 1 2 . Câu 5 Trong các câu sau câu nào là một mệnh đề A. n là số nguyên tố . B. Bạn học lớp nào . C. x 2 y gt 5 . D. 10 là số nguyên tố . ᄉ 120 . Độ dài cạnh AC bằng Câu 6 Cho tam giác ABC có AB 5 BC 10 B A. AC 5 7 . B. AC 5 3 . C. AC 5 6 . D. AC 175 . Câu 7 Cho bất phương trình 3 x 2 y lt 6 . Khẳng định nào sau đây đúng A. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. B. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm. C. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là 2 . D. Bất phương trình đã cho vô nghiệm. Câu 8 Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai Trang 1 3 Mã đề 102 A. cos 180 α cos α . B. cos 180 α cos α . C. sin 180 α sin α . D. cot 180 α cot α . Câu 9 Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 5x 4 y 7 5x 4 y lt 7 4y 7 5x 4 y gt 7 A. . B. . C. . D. . y 0 x gt 5 x 3 A. 1 1 . B. 1 1 . C. 1 1 . D. 1 1 . Câu 12 Cho góc α với 0 lt α lt 90 . Mệnh đề nào dưới đây sai A. tan α gt 0 . B. cos α gt 0 . C. sin α lt 0 . D. sin α gt 0 . x y 0 diễn trong hình vẽ nào dưới đây A. . B. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    77    4    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.