Đánh giá kỹ thuật DCAT và VMAT cho bệnh nhân xạ phẫu định vị vùng thân (SBRT) ung thư phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết Đánh giá kỹ thuật DCAT và VMAT cho bệnh nhân xạ phẫu định vị vùng thân (SBRT) ung thư phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá sự khác biệt của các thông số liều lượng giữa kế hoạch điều trị sử dụng DCAT và VMAT. Nghiên cứu nhằm xác định kỹ thuật nào cung cấp các chỉ số đánh giá kế hoạch tốt hơn cho 4 bệnh nhân xạ phẫu ung thư phổi được nêu trong bảng. | ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT DCAT VÀ VMAT CHO BỆNH NHÂN XẠ PHẪU ĐỊNH VỊ VÙNG THÂN SBRT UNG THƢ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ Nguyễn Văn Thành 1 Phạm Nguyên Tường 2 PhamThị Hương 3 BV Trung ương Huế 16 Lê Lợi TP Huế TÓM TẮT Mục tiêu Để đánh giá sự khác biệt của các thông số liều lượng giữa kế hoạch điều trị sử dụng DCAT và VMAT. Nghiên cứu nhằm xác định kỹ thuật nào cung cấp các chỉ số đánh giá kế hoạch tốt hơn cho 4 bệnh nhân xạ phẫu ung thư phổi được nêu trong bảng 1. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu Đánh giá so sánh kế hoạch của 4 bệnh nhân có chỉ định xạ phẫu u phổi .Tổng liều là 54Gy trong 3 phân liều u phổi nguyên phát có giai đoạn T1-T2 N0 M0 hoặc di căn đến phổi có đường kính u 1. GIỚI THIỆU Phẫu thuật là phương pháp điều trị được lựa chọn cho ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm. Xạ trị hiện đại cho ung thư phổi được chuyển từ kỹ thuật 3D sang các kỹ thuật tiên tiến phức tạp hơn như IMRT DCAT VMAT SBRT từ đó tỷ lệ kiểm soát khối u đã được cải thiện với các kỹ thuật này qua các năm 1 2 3 4 5 . Xạ phẫu ung thư phổi là kỹ thuật đưa một liều cao đến mức có thể để tiêu diệt kiểm soát khối u nguyên phát hoặc di căn trong khi giảm thiểu liều tối đa đến các cơ quan bình thường xung quanh. Với kỹ thuật này số lượng đơn vị máy phát ra rất lớn MU do đó thời gian phát tia kéo dài đòi hỏi tư thế bệnh nhân phải được định vị một cách chính xác. Qua các nghiên cứu cho thấy với kỹ thuật DCAT thời gian phát tia giảm so với kỹ thuật VMAT cũng như chất lượng cũng tương đương giữa hai kế hoạch có thể áp dụng với các vị trí u thích hợp 10 . Chúng tôi tiến hành lập kế hoạch DCAT để đánh giá so sánh với kế hoạch VMAT theo các tiêu chí độ bao phủ của thể tích bia chỉ số CI HI. 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP . Chọn bệnh nhân và mô phỏng bốn chiều 4DCT Toàn bộ 4 bệnh nhân ung thư phổi có chỉ định xạ phẫu giai đoạn từ tháng 5 2016 đến tháng 12 2018 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Giai đoạn bệnh T1-T2 N0 M0 đường kính u DCAT VMAT Bênh PTV cc CIPaddick HI MU

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    116    1    01-12-2023
8    81    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.