Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Năm 2020)

Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT LẠNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020 NĂM 2020 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 3 LỜI GIỚI THIỆU Kỹ thuật lạnh là một trong những mô đun chuyên môn mang tính đặc trưng cao thuộc nghề điện công nghiệp. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức của người học. Sau khi học tập mô đun này học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các mô đun nâng cao tiếp theo. Mô đun này được học sau khi học viên đã học xong các mô đun Điện kỹ thuật Vẽ điện Đo lường điện và mô đun Máy điện. Mô đun này bao gồm 3 bài học sau Bài 1 Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt Bài 2 Cơ sở kỹ thuật lạnh. Bài 3 Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí. 4 MỤC LỤC CHƯƠNG 1 CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT . 5 NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT .5 Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới .5 b Các thông số trạng thái của chất môi giới .6 Hơi và các thông số trạng thái của hơi .13 . Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi .17 Chu trình nhiệt động của máy ạnh và bơm nhiệt .20 Phát biểu Phát biểu Kenvil Planck .24 TRUYỀN NHIỆT .27 Dẫn nhiệt .27 a Trường nhiệt độ .27 b Gradient nhiệt c Mật độ dòng nhiệt .28 d Định uật Fourier về dẫn nhiệt .28 e Hệ số dẫn nhiệt .29 f Phương trình vi phân dẫn nhiệt .29 g Các điều kiện đơn trị .30 Vách phẳng một lớp .31 Vách phẳng nhiều lớp .32 Vách trụ một lớp .34 Vách trụ nhiều lớp .35 Trao đổi nhiệt đối lưu .36 Trao đổi nhiệt bức Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt .53 b Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt .57 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH . 59 KHÁI NIỆM CHUNG .59 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    50    1    01-12-2023
81    52    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.