Bài giảng Sốt mò - BS. Trần Song Ngọc Châu

Bài giảng Sốt mò được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được lâm sàng của bệnh sốt mò; Trình bày chẩn đoán và biến chứng bệnh sốt mò; Trình bày biện pháp điều trị và phòng bệnh sốt mò. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỐT MÒ BS Trần Song Ngọc Châu 14 12 202 BS. Trần Song Ngọc Châu 1 MỤC TIÊU Trình bày được lâm sàng của bệnh sốt mò. Trình bày chẩn đoán và biến chứng bệnh sốt mò. Trình bày biện pháp điều trị và phòng bệnh sốt mò. 14 12 202 BS. Trần Song Ngọc Châu 1 Phân bố địa lý của bệnh sốt ve mò nguồn Didier Raoult 2010 Scrub Typhus Mandell Douglas and Bernett s Principles and Practice of Infectious diseases 1. ĐẠI CƯƠNG Bệnh sốt mò là bệnh phát ban truyền nhiễm cấp tính do Orientalis tsutsugamushi gây ra. Bệnh từ thú vật truyền cho người qua trung gian ấu trùng của một loài tiết túc con mò . 14 12 202 BS. Trần Song Ngọc Châu 1 1. ĐẠI CƯƠNG Biểu hiện đa dạng sốt vết loét ngoài da phát ban sưng hạch tổn thương nhiều cơ quan và phủ tạng có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị thích hợp và kịp thời. Tại Tây nguyên bệnh vẫn lưu hành. 14 12 202 BS. Trần Song Ngọc Châu 1 2. DỊCH TỄ HỌC Nguyên nhân Orientia VK Gram - Họ Rickettsiacea tsutsugamushi Kí sinh bắt buộc trong tế bào. Sức đề kháng yếu nhất trong các loại Risketsia Gây bệnh chủ yếu ở chuột và các động vật gặm nhấm khác. BS. Trần Song Ngọc Châu 14 12 2021 2. DỊCH TỄ HỌC tt Nguồn bệnh Là loài gặm nhấm chủ yếu là chuột đồng ngoài ta còn có nhím sóc cầy cáo 14 12 202 BS. Trần Song Ngọc Châu 1 2. DỊCH TỄ HỌC tt Trung gian truyền bệnh Con Mò Thuộc Leptotrompidium spp. Loài tiết túc nhỏ thân đỏ cam. Ký sinh trên chuột đẻ trứng. BS. Trần Song Ngọc Châu 14 12 2021 Chu kỳ sống của con mò gồm 4 giai đoạn trứng ấu trùng nhộng con trưởng thành. Ấu trùng chính là trung gian truyền bệnh. Chu trình dịch tễ học của bệnh sốt mò 14 12 2021 BS. Trần Song Ngọc Châu 2. DỊCH TỄ HỌC tt Đường lây Ấu trùng mò có mang mầm bệnh đốt qua da vào máu và gây bệnh. BS. Trần Song Ngọc Châu 14 12 2021 Phân bố về hoạt động tiếp xúc Số ca Tỉ lệ Làm việc ở đồng ruộng 37 Làm việc ở vườn 10 Trong rừng rẫy ở vùng đồi núi 11 Giải trí - Du lịch cắm trại leo 8 núi săn bắt Không xác định 10 Tổng 76 3. LÂM SÀNG THỜI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.