Giáo trình Hành chính công: Phần 1 - Học viện Hành Chính

Giáo trình Hành chính công: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về hành chính công; những quan niệm về hành chính công; thể chế hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
603    330    2    09-12-2023
427    78    4    09-12-2023
42    454    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.