Ubiquitin specific protease 7 maintains pluripotency of mouse embryonic stem cells through stabilization of β-catenin

In the current study, the effect of USP7 on pluripotency maintenance of mouse ESCs (mESCs) has been investigated with the help of cell viability assay, morphological analysis, alkaline phosphatase (ALP) staining, qPCR analysis, and Western Blotting. 600 nM P5091 application, which showed no significant toxicity in mESCs, increased the total ubiquitinated protein amount as a proof of the accomplishment of proper USP7 inhibition. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    194    1    01-12-2023
349    93    7    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.