Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Thanh Am

Tham khảo “Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Thanh Am” để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | PHÒNG GD amp ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS THANH AM Môn Tin học 6 Năm học 2021 2022 Thời gian làm bài 45 phut́ Ngày thi 09 05 2022 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Đánh giá kiến thức về Trình bày thông tin ở dạng bảng Thuật toán Các cấu trúc điều khiển. 2. Năng lực Năng lực chung Tư duy giải quyết vấn đề. Năng lực chuyên biệt Biết cách trình bày thông tin ở dạng bảng định dạng bảng hiểu thuật toán là gì biết mô tả thuật toán biết vẽ cấu trúc tuần tự cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc lặp. 3. Phẩm chất Tự tin chủ động nghiêm túc trong quá trình làm bài. II. BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ đính kèm trang sau III N ỘI DUNG ĐỀ THI đính kèm trang sau IV H ƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM đính kèm trang sau BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ Mức độ Vận Nhận Thông Vận dụng Tổng biết hiểu dụng Kiến cao thức TN TL TN TL TN TL TN TL Tỉ lệ Ưu Lập Trình điểm bảng bày trình Các để thông bày thao tác trình tin thông tạo bày dạng tin bảng thông bảng dạng tin bảng Số 5 3 1 9 câu 1 25đ 0 75đ 1 0đ 3 0đ 30 Số điểm Nhận Hiểu biết về thuật thuật toán toán Thuật kí thành toán hiệu phần mô tả của thuật thuật toán. toán. Số 6 1 7 câu 1 5đ 2đ 3 5đ 35 Số điểm Các Nhận Hiểu Mô tả cấu biết được được trúc cấu cách thuật điều trúc vẽ các toán khiển điều cấu khiển trúc cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc lặp Số 5 1 1 7 câu 1 25đ 0 25đ 2 0đ 3 5đ 35 Số điểm 16 5 1 1 23 Tổng điểm 4đ 3đ 2đ 1đ 10đ Tỉ lệ 40 30 20 10 100 PHÒNG GD amp ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS THANH AM MÔN TIN 6 NĂM HỌC 2021 2022 Ngày thi 09 05 2022 MÃ ĐỀ Tin6 HKII 1 01 Thời gian làm bài 45 phút Đề thi có 3 trang I. TRẮC NGHIỆM 5 điểm Câu 1 Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là A. dễ so sánh B. dễ in ra giấy C. dễ học hỏi D. dễ di chuyển Câu 2 Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là A. chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím. B. chỉ sử dụng chuột. C. sử dụng thanh cuộn ngang dọc. D. có thể sử dụng chuột phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím. Câu 3 Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo A. luôn luôn bằng nhau B. không thể .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
323    26    2    01-12-2023
21    41    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.