Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà Nẵng

Luận văn "Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về chính sách marketing dịch vụ; thực trạng các chính sách marketing dịch vụ môi giới chứng khoán tại PSI Đà Nẵng; hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại PSI Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.