Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện

Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện; Phân bố công suất trên mạng điện; Tổn thất điện áp trên mạng điện; Tổn thất công suất trên mạng điện; Tổn thất điện năng trên mạng điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây! | 175 Khái niệm chung Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện Phân bố công suất trên mạng điện Tổn thất điện áp trên mạng điện Tổn thất công suất trên mạng điện Tổn thất điện năng trên mạng điện Khái niệm chung 176 Nội dung chính chương 5 Truyền tải điện năng gây tổn thất điện áp Sau khi thiết kế cần kiểm tra xem các thông số chế độ của hệ thống cung cấp điện bao gồm điện áp tại các nút và dòng công suất trên tất cả các nhánh của sơ đồ cung cấp điện có đảm bảo yêu cầu chất lượng điện năng hay không Khái niệm chung 177 Nội dung chính chương 5 tiếp Tính toán các thông số của mạng điện trong chế độ xác lập . I. 12 . . S1 S2 . U1 . . U2 U12 S12 A12 - Xác định dòng công suất chiều và trị số xác định được mức độ mang tải của thiết bị quá tải hay không - Xác định tổn thất điện áp U và U tại các nút trên mạng điện chất lượng điện áp tại các nút. - Xác định tổn thất công suất P và tổn thất điện năng A trên mạng điện Chế độ xác lập là chế độ tồn tại lâu dài các thông số chế độ U I P Q f biến đổi chậm quanh giá trị trung bình. Thành lập sơ đồ thay thế của mạng điện để tính toán các thông số chế độ xác lập Khái niệm chung 178 Bài toán đặt ra Số liệu ban đầu Sơ đồ lưới điện Các thông số của đường dây và máy biến áp Điện áp nguồn Uo Công suất các nút phụ tải. Nhiệm vụ tính toán Dòng điện và công suất chạy trên các nhánh Tổn thất công suất trên các nhánh Tổn thất điện áp các nhánh và điện áp các nút trên lưới. Tổn thất điện năng trên lưới điện. 179 Khái niệm chung Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện Tổn thất điện áp trên mạng điện Tổn thất công suất trên mạng điện Tổn thất điện năng trên mạng điện Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện 180 1. Sơ đồ thay thế đường dây Thông số đường dây đặc trưng cho quá trình vật lý xảy ra trong dây dẫn khi có điện áp đặt lên hoặc dòng điện xoay chiều đi qua. Phát nóng do hiệu ứng Joule Điện trở r0 Dòng điện XC gây nên từ trường tự cảm của từng dây dẫn và hỗ cảm giữa các dây .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    66    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.