Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu

Mời các bạn tham khảo “Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 2023 PHÒNG GD amp ĐT HIỆP ĐỨC TRƯỜNG TH amp THCS PHAN BỘI CHÂU MÔN GDCD 7 Mạch Nội Mức độ Tổng cộng giáo dục dung ch ủ đề đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu TN TL 1 . Giáo Bài 1 Tự 2 1 3 dục đạo hào về đức truyền thống quê hương Bài 2 2 1 3 Quan tâm cảm thông chia sẻ Bài 3 1 2 3 Học tập tự giác tích cực Bài 4 2 1 2 1 1 2 3 1 Giữ chữ 0 66 1 0 0 33 1 0 tín Bài 5 2 1 1 1 2 1 2 3 2 Bảo tồn 0 66 0 33 1 0 1 0 1 0 di sản văn hóa Tổng số 9 1 2 6 1 2 1 2 1 2 15 3 câu Tỉ lệ 40 10 20 20 10 50 50 Tỉ lệ chung 30 20 10 PHÒNG GD amp ĐT HIỆP ĐỨC BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN GDCD 7 TRƯỜNG TH amp THCS PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2022 2023 Nội Số câu hỏi theo mức độ nhận thức dung chủ đề bài Mạch Mức độ Nhận Thông Vận Vận dụng cao TT nội dung đánh giá biết hiểu dụng TN TL TN TL TN TL TN TL Nhận biết Được 1 . Giáo một số dục đạo truyền đức thống văn hoá truyền thống yêu Bài 1 Tự nước hào về chống 1 truyền 2 1 giặc ngoại thống quê xâm của hương quê hương Thông hiểu Hiểu được ý nghĩa của truyền thống quê hương. 2 Bài 2 Nhận 2 1 Quan tâm biết cảm Biểu thông hiện ý chia sẻ nghĩa của quan tâm cảm thông vầ chia sẻ. Thông hiểu Các câu ca dao tục ngữ về sự quan tâm cảm thôngvà chia sẻ với người khác. Nhận biết Biểu hiện của học tập tự giác tích cực. Bài 3 Thông Học tập 3 hiểu 1 2 tự giác Việc tích cực làm cụ thể ý nghĩa của tự giác tích cực trong học tập. 4 Bài 4 Nhận 2 1 2 1 1 2 Giữ chữ biết tín Biết được khái niệm hành vi biểu hiện của giữ chữ tín Thông hiểu Hành vi của giữ chữ tín. Vận dụng Tìm ca dao tục ngữ giữ chữ tín 5 Bài 5 Nhận 2 1 1 1 2 1 2 Bảo tồn biết di sản văn NB được hóa di sản văn hoá của địa phương ý nghĩa của DSVH. Thông hiểu Hiểu được việc làm trách nhiệm của việc bảo vệ DSVH. Vận dụng Vận dụng nội dung bài học giải quyết vấn đề ý kiến đặt ra liện hệ với bản thân Tổng 9 1 2 6 1 2 PHÒNG GD amp ĐT HIỆP ĐỨC KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THCS PHAN BỘI

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    101    3    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.