Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo ‘Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân’ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE I TR CU I I NĂ HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN ÔN CÔNG NGHỆ - Lớp 11 Đề có 03 trang Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian giao đề ã đề 01 Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm I. PHẦN TRẮC NGHIỆ 7 điểm C u 1 c đ ch c việc thiết ế là g A. c đ nh u ã s n h B. Chế t s n h C. Đ nh gi th đ nh ch t ng s n h D. c đ nh h nh d ng ch th c v ch c n ng c a s n h C u 2 hổ giấy 2 có ch thước b o nhiêu A. 594 x 420mm B. 297 x 210mm C. 841 x 594mm D. 1189 x 841mm C u 3 T m h nh chiếu tr c đo tương ứng với 3 h nh chiếu s u. A. B. C. D. C u 4 Trong bản vẽ ĩ thuật h nh cắt để biểu diễn phần vật thể nào dưới đ y A. Mặt cắt v c c đ ờng ba c a vật thể sau ặt hẳng cắt B. Phần vật thể từ ặt hẳng cắt đến ng ời quan s t C. Đ ờng ba c a vật thể nằ trên ặt hẳng cắt D. T n bộ vật thể Câu 5 Cách ghi ch thước nào s u đ y là đúng 20 20 A B C D C u 6 T 7 tờ giấy hổ 0 chi r b o nhiêu tờ giấy hổ 3 A. 28 B. 56 C. 14 D. 21 Câu 7 Các loại h nh biểu diễn ch nh c một ngôi nhà A. Mặt bằng ặt ch nh v ặt bên B. Mặt đ ng ặt bên v ặt cắt C. Mặt bằng ặt đ ng v h nh cắt D. Mặt bằng ặt đ ng v ặt cắt C u 8 Bản vẽ chi tiết dùng để A. ắ r chi tiết B. th r chi tiết C. biết h nh d ng chi tiết D. chế t chi tiết Câu 9 Ghi ch s ch thước và nội dung hung tên thuộc bước thứ mấy hi lập bản vẽ chi tiết A. B c 1 B. B c 2 C. B c 3 D. B c 4 Câu 10 H nh chiếu ph i cảnh 1 điểm t nhận được hi mặt tr 1 mặt c vật thể. A. song song B. không song song C. vuông góc D. cắt nhau Trang 1 - Mã đề 01 - Công Nghệ 11 C u 11 Chọn p q r là hệ s biến dạng theo các tr c O x O y O z th h nh chiếu tr c đo vuông góc đều có đặc điểm g A. q r 1 p B. p q r 1 C. p r 1 q D. p q 1 r C u 12 H nh chiếu ph i cảnh có mấy loại A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 C u 13 ường b o c mặt cắt chập được vẽ bằng nét vẽ nào A. Liền nh B. Đ t nh C. Liền đậ D. G ch ch nh Câu 14 Trong h nh chiếu tr c đo xiên góc c n các mặt c vật thể song song với mặt phẳng toạ độ nào th hông bị biến dạng A. XOY B. O v O C.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    192    1    07-12-2023
47    57    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.