Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hàn Thuyên (Đề 1)

“Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hàn Thuyên (Đề 1)” giúp các em học sinh ôn tập kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề thi, nâng cao khả năng ghi nhớ để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình giữa học kì 1 môn Toán lớp 12. Mời các em cùng tham khảo đề cương. | ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 12 Thời gian 90 phút 2x 3 y f x x 1 Câu 1. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị 1 0 3 2 A. . B. . C. . D. . y f x ᄀ Câu 2. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên hàm số đó có bao nhiêu điểm cực trị 0 3 1 2 A. . B. . C. . D. . Câu 3. Cho hàm số có đồ thị . Gọi là các điểm cực trị của. Tính độ dài đoạn thẳng A. B. C. D. S . ABC SA SB SC SA a 2 SB SC a Câu 4. Cho hình chóp có đôi một vuông góc và . S ABC Khi đó khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng a 5 a 2 a 5 a 10 10 5 2 5 A. . B. . C. . D. . Câu 5. Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ sau Trang 1 12 20 Khối tứ diện đềuKhối lập phươngBát diện đều Khối mặt đều Khối mặt đều Mệnh đề nào sau đây đúng A. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4. B. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh. C. Khối bát diện đều khối 12 mặt đều có cùng số đỉnh. D. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh. Câu 6. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới Khẳng định nào sau đây đúng số đồng biến trên số đồng biến trên C. Hàm số đồng biến trên D. Hàm số đồng biến trên y f x a b Câu 7. Cho hàm số có đạo hàm trên khoảng . Mệnh đề nào sau đây đúng f x gt 0 x a b a b A. Nếu thì hàm số đồng biến trên khoảng . f x lt 0 x a b a b thì hàm số đồng biến trên khoảng . f x lt 0 x a b a b thì hàm số đồng biến trên khoảng . thì hàm số đồng biến trên khoảng . Câu 8. Khi độ dài cạnh của hình lập phương tăng thêm thì thể tích của nó tăng thêm . Cạnh của hình lập phương đã cho là A. . B. . C. . D. . Câu 9. Trong các hàm số sau hàm nào đồng biến trên A. . B. . C. . D. . Câu 10. Cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng và khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng Tính thể tích của lăng trụ đã cho. A. . B. . C. . D. . Câu 11. Kí hiệu lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn . Tính giá trị biểu thức . A. . B. . C. . D. . Trang 2 Câu 12. Khối chóp tam giác đều có cạnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.