Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn tài liệu "HĐề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ" để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I BỘ MÔN LỊCH SỬ 12 NĂM HOC 2022 2023 ̣ 1. MỤC TIÊU . Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về Lịch sử thế giới 1945 2000 Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh 1945 2000 . Liên Xô Đông Âu 1945 1991 và Liên Bang Nga 1991 2000 Phong trào giải phóng dân tộc ở Á Phi Mĩ la tinh. Các nước Mĩ Tây Âu Nhật Bản 1945 2000 Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế Toàn cầu hóa Lịch sử Việt Nam 1919 1945 Khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp hoàn cảnh nội dung tác động Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919 1930 phong trào của tư sản tiểu tư sản công nhân hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 3 tổ chức cách mạng 3 tổ chức cộng sản và Đảng cộng sản Việt Nam ra đời . Phong trào cách mạng 1930 1931 Phong trào dân chủ 1936 1939 Phong trào giải phóng dân tộc 1939 1945. . Kĩ năng Học sinh rèn luyện các kĩ năng Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ khác nhau. Kĩ năng so sánh phân tích liên hệ các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam. Kĩ năng tích hợp kiến thức liên môn. 2. NỘI DUNG trận Tổng số Mức độ nhận thức câu Nhậ Vận n Thông Vận dụng TT Nội dung kiến thức biết hiểu dụng cao TN TL Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 1 Chiến tranh thế giới thứ hai 1945 1949 1 1 1 3 Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu 1945 1991 . 2 Liên bang Nga 1991 2000 1 1 2 3 Bài 3. Các nước Đông Bắc Á. 1 1 2 4 Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. 2 1 1 4 5 Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh. 1 1 6 Bài6. Nước Mĩ 1 1 2 7 Bài7. Tây Âu 1 1 8 Bài 8. Nhật Bản 1 1 2 Bài 9. Quan hệ quốc tế trng và sau chiến 9 tranh lạnh 1 1 2 Bài 10. Cách mạng khoa học công nghệ và 10 xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX 1 1 2 Bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt 11 Nam từ năm 1919 đến năm 1925 1 1 1 1 4 Bài 13 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt 12 Nam 1925 1930 1 2 1 1 5 13 Bài 14 Phong trào cách mạng 1930 1935 1 1 1 3 14 Bài 15 Phong trào dân chủ 1936 1939 1 1 1 3 Bài 16 Phong trào giải phóng dân tộc 1939 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.