Xác định một số chỉ số thực vật đặc trưng cho hệ sinh thái rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng bằng dữ liệu ảnh UAV đa phổ

Ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS từ lâu đã là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nghiên cứu về thảm thực vật. Bài viết trình bày việc xác định một số chỉ số thực vật đặc trưng cho hệ sinh thái rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng bằng dữ liệu ảnh UAV đa phổ. | Nghiên cứu khoa học công nghệ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ SỐ THỰC VẬT ĐẶC TRƯNG CHO HỆ SINH THÁI RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG BẰNG DỮ LIỆU ẢNH UAV ĐA PHỔ ĐINH BÁ DUY 1 NGÔ TRUNG DŨNG 1 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 1 TRẦN THỊ NHÀN 1 NGUYỄN HỮU VIỆT HIỆU 2 ĐẶNG THỊ NGỌC 3 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS từ lâu đã là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nghiên cứu về thảm thực vật. Dựa trên những chỉ số thực vật được tính toán thông qua các kênh phổ của ảnh viễn thám có thể xác định được sức khỏe cây trồng sự ổn định của các hệ sinh thái rừng mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên như đất hay địa hình 1 . Các chỉ số về thảm thực vật sử dụng các dải quang phổ được ứng dụng rộng rãi để theo dõi phân tích và lập bản đồ các biến đổi không gian và thời gian cho phép giám sát và đánh giá những thay đổi trong cấu trúc thảm thực vật cũng như các thông số lý sinh nhất định sự hấp thụ nitơ chỉ số diệp lục lá hay diện tích lá 2 . Đặc biệt đối với thực vật ngoài các kênh sóng Blue B 450 16 nm Green G 560 16 nm Red R 650 16 nm thông thường kênh sóng cận hồng ngoại Near-infrared NIR 840 26 nm có vai trò quan trọng trong tính toán và theo dõi hầu hết các chỉ số thực vật 3 . Hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ được tích hợp trong các thiết bị bay không người lái UAV việc phân tích đánh giá sự phát triển của cây trồng thảm thực vật rừng trở nên dễ dàng hơn nhờ các ưu điểm về chủ động thời gian bay chụp độ phân giải cao giảm thiểu những tác động của điều kiện thời tiết so với ảnh vệ tinh 4 . Sự phát triển của các cảm biến gắn trên các UAV trong đó có kênh sóng cận hồng ngoại cho phép xác định được các chỉ số thực vật phục vụ theo dõi giám sát cấu trúc và đánh giá biến động của thảm thực vật. UAV với các cảm biến đa phổ đã được sử dụng khá nhiều trên thế giới phục vụ đánh giá chỉ số thực vật NDVI tại Costa Rica 5 sự biến động rừng ngập mặn tại Ao Mahachai 6 phân loại thực vật dựa trên các chỉ số thực vật trên đảo Galapagos 7 hay tính toán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    53    1    02-12-2023
255    106    4    02-12-2023
34    249    4    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.