Nghiên cứu một số biến đổi sinh lý và hoá sinh trong quá trình sinh trưởng và phát triển của quả dưa chuột (Cucumis sativus L.) trồng tại tỉnh Thanh Hóa

Bài viết Nghiên cứu một số biến đổi sinh lý và hoá sinh trong quá trình sinh trưởng và phát triển của quả dưa chuột (Cucumis sativus L.) trồng tại tỉnh Thanh Hóa trình bày khảo sát những biến đổi sinh lý và hóa sinh trong quá trình sinh trưởng và phát triển của quả dưa chuột (Cucumis sativus L.) trồng tại tỉnh Thanh Hóa. | BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 5 DOI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN ĐỔI SINH LÝ VÀ HOÁ SINH TRONG QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUẢ DƯA CHUỘT Cucumis sativus L. TRỒNG TẠI TỈNH THANH HÓA Hà Thị Phương1 Lê Văn Trọng1 Hoàng Văn Chính1 Lê Thị Huyền1 Lê Đình Chắc1 Đỗ Thị Hải1 Trịnh Thị Hương1 Bùi Bảo Thịnh2 Tống Mạnh Tiến3 Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm khảo sát những biến đổi sinh lý và hóa sinh trong quá trình sinh trưởng và phát triển của quả dưa chuột Cucumis sativus L. trồng tại tỉnh Thanh Hóa. Quả dưa chuột được đo kích thước và hàm lượng diệp lục carotenoid đường khử tinh bột acid hữu cơ tổng số và vitamin C từ 2 đến 12 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài và đường kính của quả dưa chuột đạt kích thước gần như tối đa tại 11 ngày tuổi. Hàm lượng diệp lục trong vỏ dưa chuột đạt giá trị cao nhất tại 8 ngày tuổi sau đó giảm dần. Hàm lượng carotenoid thấp trong quá trình hình thành quả và sau đó tăng lên cho đến khi quả chín. Hàm lượng vitamin C và đường khử tăng liên tục và đạt cực đại tại 11 ngày tuổi sau đó giảm nhẹ. Hàm lượng tinh bột và acid hữu cơ tổng số đạt cực đại khi quả được 9 ngày tuổi sau đó giảm dần. Những kết quả này cho thấy quả dưa chuột nên được thu hoạch tại 11 ngày tuổi để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng và chất lượng của quả. Từ khóa Chỉ tiêu hóa sinh chỉ tiêu sinh lý chín sinh lý quả dưa chuột. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Dưa chuột có tên khoa học là Cucumis sativus L. thuộc họ Bầu bí Cucurbitaceae . Trong lịch sử dưa chuột là một trong những cây trồng lâu đời nhất và được cho là có nguồn gốc từ châu Á. Hiện tại dưa chuột là loại rau được trồng rộng rãi thứ tư trên thế giới sau cà chua hành tây và bắp cải và Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về loại rau này Ugwu và Suru 2021 . Dưa chuột là cây đơn tính cùng gốc tự nhiên. Loại cây này có đặc điểm là rễ và thân bám đất mọc lên trên các khung đỡ bằng các tua xoắn ốc. Quả dưa chuột có kích thước

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.