Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Trưng Vương

"Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Trưng Vương" dành cho các em học sinh lớp 8 tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm làm bài thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | Trường THCS Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ và tên . Năm học 2022 2023 Lớp 8 . Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 1 Bài 1. 2 5 điểm. Riêng lớp 8H - 2 0 điểm . Cho hai đa thức A x 1 x 1 3 x 1 x 2 3x và B 2 x 1 a Rút gọn A và chứng tỏ A 4 x 2 4 x 1 . b Tính giá trị của đa thức A tại x 4 5 . c Thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B tìm thương Q và phần dư R . d Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B . Bài 2. 1 5 điểm . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a A 3 x 3 y 6 x 2 y 3 xy b B x 2 y 2 4 x 4 y c C 3 x 2 7 x 6 Bài 3. 1 5 điểm . Tìm x trong mỗi trường hợp sau a 2 x 1 4 x 2 2 x 1 8 x x2 2 7 b x 2 x 2022 x 2022 0 Bài 4. 0 5 điểm học sinh không cần vẽ lại hình vào bài làm Giữa hai địa điểm A và B có một chướng ngại vật không thể đo trực tiếp được. Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B người ta lấy thêm các điểm C D E như trên hình vẽ và đo đoạn thẳng DE . Hỏi khoảng cách giữa A và B là bao nhiêu mét biết DE 27 m . Bài 5. 3 5 điểm học sinh không cần ghi giả thiết kết luận Cho ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC . a Giả sử AB 3cm AC 4cm . Hãy tính độ dài AM . b Lấy điểm D đối xứng với A qua M . Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật. c Lấy điểm E đối xứng với A qua C . Gọi O là trung điểm của CD . Chứng minh B đối xứng với E qua O . d Gọi F là hình chiếu của C trên DE . Lấy. Gọi I là trung điểm CF . Chứng minh DI vuông góc với AF . Bài 6. 0 5 điểm . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M x 2 3 y 2 4 x 8 y 2 xy 2028 Bài 7. Điểm thưởng - 0 5 điểm cho lớp 8H Cho a b c là các số nguyên dương thỏa mãn a b c . Chứng minh rằng chia hết 2 2 2 cho a b c . Chúc con làm bài thi tốt Trường THCS Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ và tên . Năm học 2022 2023 Lớp 8 . Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 2 Bài 1. 2 5 điểm. Riêng lớp 8H - 2 0 điểm . Cho hai đa thức A x 2 x 2 3 x 1 x 5 20 x và B 2 x 1 a Rút gọn A và chứng tỏ A 4 x 2 4 x 1 . b Tính giá .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    44    1    04-12-2023
30    76    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.