Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Phúc Thọ

“Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Phúc Thọ” giúp các em học sinh ôn tập kiến thức môn học, rèn luyện nâng cao kiến thức môn Toán, nâng cao khả năng ghi nhớ để các em nắm được toàn bộ kiến thức học kì 1 môn Sinh học. Mời các em cùng tham khảo đề cương. | Sở GD amp ĐT Hà Nội ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Trường THPT Phúc Thọ Môn Sinh học 10 Năm học 2021 2022 I. CẤU TRÚC ĐỀ THI 1. Trắc nghiệm khách quan 10 điểm 32 câu 2. Thời gian làm bài 45 phút II. NỘI DUNG ÔN TẬP A HỆ THỐNG LÝ THUYẾT PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG I. Các cấp tổ chức của thế giới sống 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống Nguyên tử Phân tử Bào quan Tế bào Mô Cơ quan Hệ cơ quan Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái. 2. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống a. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc b. Hệ thống mở và tự điều chỉnh c. Thế giới sống liên tục tiến hóa II. Các giới sinh vật 1. Khái niệm Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Hệ thống phân loại từ cao đến thấp Giới Ngành Lớp Bộ Họ Chi Loài. 2. Phân loại 5 giới sinh vật Khởi sinh Nguyên sinh Nấm Thực vật Động vật Đại diện Vi khuẩn ĐV đơn bào Nấm Thực vật Động vật tảo nấm nhầy Đặc điểm cấu tạo TB nhân sơ. TB nhân thực TB nhân thực TB nhân thực. TB nhân thực. Đơn bào Đơn bào đa Đa bào Đa bào Đa bào bào Hình thức dinh Dị dưỡng Dị dưỡng Dị dưỡng Tự dưỡng Dị dưỡng dưỡng Tự dưỡng Tự dưỡng PHẦN 2 SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO I. Các nguyên tố hóa học và nước 1. Các nguyên tố hóa học Nguyên tố đại lượng Nguyên tố vi lượng Nguyên tố C H O N P S Ca K P Na Cl . F I Cu Mn Zn Mo Tham gia cấu tạo nên các đại phân tử Là thành phần quan trọng của các enzim Vai trò Protein Cacbohydrat . vitamin Có vai trò quan trọng trong các hoạt động sống của sinh vật. 2. Nước Vai trò của nước đối với tế bào Là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào. Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý sinh hoá của tế bào. Tham gia điều hoà trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể II. Cacbohidrat lipit và protein 1. Cacbohidrat đường Là hợp chất hữu cơ chỉ có 3 nguyên tố C H O và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Chức năng Là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào. Tham gia cấu tạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.