Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh quản lý: Hạn chế rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đối với doanh nghiệp FDI tại Vietinbank - Chi nhánh Nghệ An

Đề tài "Hạn chế rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đối với doanh nghiệp FDI tại Vietinbank - Chi nhánh Nghệ An" trình bày lý luận về rủi ro và hạn chế rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đi đôi với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; thực trạng thực trạng đánh giá và hạn chế rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đối với doanh nghiệp FDI tại Vietinbank - Chi nhánh Nghệ An; định hướng và giải pháp hanjc hế rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đối với doanh nghiệp FDI tại Vietinbank - Chi nhánh Nghệ An. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    57    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.