Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 3 - Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Dịch chuyển điện; Luật Gauss; Dive; Phương trình Maxwell 1 trong trường tĩnh; Toán tử vector và định lý Dive. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng! | LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Chương 3 Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive I. Dịch chuyển điện. II. Luật Gauss. III. Dive. IV. Phương trình Maxwell 1 trong trường tĩnh. V. Toán tử vector và định lý Dive. 2015 - Lý thuyết trường điện từ - Nguyễn Việt Sơn 1 Chương 3 Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive I. Dịch chuyển điện Thí nghiệm của M. Faraday 1837 Hai mặt cầu kim loại đặt đồng tâm mặt cầu ngoài gồm 2 nửa bán cầu có thể gắn chặt với nhau. Lấp đầy khoảng không gian 2cm giữa 2 mặt cầu bằng dung dịch điện môi. Gỡ bỏ mặt cầu ngoài nạp lượng Q cho mặt cầu trong. Lắp mặt cầu ngoài và đổ đầy chất điện môi giữa 2 mặt cầu. Nối đất mặt cầu ngoài. Ψ Q Đo điện tích trên mặt cầu ngoài được kết quả -Q. Hiện tượng Tổng điện tích mặt cầu ngoài có trị tuyệt đối bằng tổng điện tích nạp vào mặt cầu trong không phụ thuộc chất điện môi giữa 2 mặt cầu. Kết luận Tồn tại một sự dịch chuyển điện ψ từ mặt cầu trong ra ngoài 2015 - Lý thuyết trường điện từ - Nguyễn Việt Sơn 2 Chương 3 Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive I. Dịch chuyển điện D Sự dịch chuyển điện ψ diễn ra trên toàn bộ diện tích bề mặt của quả cầu Sa 4 a 2 m2 -Q Để đặc trưng cho khả năng dịch chuyển điện của Q một bề mặt người đưa ra khái niệm vector mật độ dịch chuyển điện D C m2 Q Q Q D r a a D a D r b a 4 a 2 r 4 r 2 r 4 b 2 r Hướng của D tại một điểm là hướng dòng dịch chuyển điện tại điểm đó. Độ lớn của D tại một điểm cho biết giá trị dịch chuyển điện trung bình qua mặt vuông góc với đường dịch chuyển. 2015 - Lý thuyết trường điện từ - Nguyễn Việt Sơn 3 Chương 3 Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive I. Dịch chuyển điện Trong chân không Điện tích điểm Q D a 2 r 4 r D 0E Q E a 4 0 r 2 r Với điện tích khối v dv v dv E a D a V 4 0 R 2 r V 4 R 2 r 2015 - Lý thuyết trường điện từ - Nguyễn Việt Sơn 4 LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Chương 3 Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive I. Dịch chuyển điện. II. Luật Gauss. III. Dive. IV. Phương trình Maxwell 1 trong trường tĩnh. V. Toán tử vector và định lý Dive. 2015 - Lý thuyết trường điện từ -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    58    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.