Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

“Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ” giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Môn Sinh Lớp 10 Đề này gồm 2 trang Thời gian 45phút không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 421 A TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1 Dụng cụ nào sau đây không phải là dụng cụ dùng trong nghiên cứu và học tập môn sinh học A. Mô hình. B. Máy li tâm. C. Kính thiên văn. D. Kính hiển vi. Câu 2 Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây của ngành sinh học A. Hóa học. B. Di truyền học. C. Toán học. D. Thiên văn học. Câu 3 Trong các nguyên tố sau nhóm nguyên tố nào thuộc nhóm nguyên tố vi lượng A. Fe Cu N. B. Fe Cu Mo. C. C Fe Cu. D. Fe Cu Ca. Câu 4 Trong các hợp chất hữu cơ sau hợp chất nào không phải là đại phân tử sinh học chủ yếu trong cơ thể người A. Lipit. B. Cacbohydrate. C. Protein. D. Nước. Câu 5 Loại lipit nào sau đây tham gia vào cấu tạo màng sinh chất A. Carotenoid. B. Estrogen. C. Phospholipit. D. Mỡ. Câu 6 Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm các cấp tổ chức nào sau đây A. Tế bào mô quần thể quần xã và hệ sinh thái. B. Tế bào cơ thể cơ quan quần xã và hệ sinh thái. C. Tế bào cơ thể bào quan quần xã và hệ sinh thái. D. Tế bào cơ thể quần thể quần xã và hệ sinh thái. Câu 7 Trong các nôi dung sau nội dung nào sau đây không phải là nội dung cơ bản của học thuyết tế bào A. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. B. Tất cả các tế bào được sinh ra từ các tế bào trước đó bằng cách phân chia tế bào. C. Các tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống. D. Các tế bào có thành phần hóa học giống hệt nhau có vật chất di truyền là DNA. Câu 8 Trong các nguyên tố hóa học tìm thấy trong cơ thể người đâu là nguyên tố chiếm tỉ lệ cao nhất A. Hydrogen. B. Oxygen. C. Carbon. D. Nitrogen. Câu 9 Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cao hơn giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống A. Nguyên tắc bổ sung. B. Nguyên tắc tự điều chỉnh. C. Nguyên tắc mở. D. Nguyên tắc thứ bậc. Câu 10 Cấp độ tổ chức cơ bản thấp nhất của tổ chức sống là A. Mô. B. Cơ thể. C. Tế bào. D. Quần .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.