Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên

Mời các bạn tham khảo “Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 Năm học 2022 - 2023 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 701 Họ và tên .Lớp . Điểm Lời phê của thầy cô giáo I. Trắc nghiệm 5 điểm Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng điểm câu Câu 1. Tình huống nào dưới đây là biểu hiện của người biết giữ chữ tín A. Phương bị ốm mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang giúp Phương học bài và chiều nào Nga cũng sang giảng lại bài trên lớp cho Phương để bạn có thể hiểu được bài. B. Loan hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa nhưng mải xem phim nên quên mất. Đến khi mẹ về Loan mới vội vàng dọn qua loa. C. Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả lại Trang cũng được. D. Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa còn có làm được hay không thì tính sau. Câu 2. Biểu hiện nào sau đây chưa thể hiện tính tích cực tự giác A. Tích cực thực hiện kế hoạch đã đề ra. B. Có ước mơ hoài bão. C. Chỉ làm việc khi được phân công. D. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể xã hội. Câu 3. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử văn hoá khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ chữ viết truyền miệng truyền nghề trình diễn và các hình thức lưu giữ lưu truyền khác được gọi là A. di sản văn hóa. B. di sản. C. di sản văn hóa vật thể. D. di sản văn hóa phi vật thể. Câu 4. Hát xoan hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào A. Di sản văn hóa phi vật thể. B. Danh lam thắng cảnh. C. Di tích lịch sử. D. Di sản văn hóa vật thể. Câu 5. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào A. Quảng Bình. B. Phú Thọ. C. Quảng Nam D. Thừa Thiên Huế Câu 6. Khu Thánh Địa Mĩ Sơn nằm ở đâu A. Thừa Thiên Huế B. Phú Thọ. C. Quảng Bình. D. Quảng Nam Câu 7. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực tự giác trong học tập A. Chỉ cần tự giác tích cực học tập khi đến kì kiểm tra đánh giá. B. Bị động thực hiện nhiệm vụ học tập C. Chỉ cần xây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.