Khóa luận tốt nghiệp: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân suy gan cấp tại Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai năm 2020-2021

Đề tài "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân suy gan cấp tại Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai năm 2020-2021" đã mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân suy gan cấp tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai; đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân suy gan cấp tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC DƯƠNG THỊ KIỀU TRANG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY GAN CẤP TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2020 - 2021 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA Hà Nội - 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC DƯƠNG THỊ KIỀU TRANG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY GAN CẤP TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2020 - 2021 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA Khoá Người hướng dẫn 1 . Lê Quang Thuận Người hướng dẫn 2 . Huỳnh Thị Nhung Hà Nội - 2022 LỜI CẢM ƠN Trong suố t quá trình ho ̣c tâ ̣p nghiên cứu để hoàn thành khóa luâ ̣n em đã nhâ ̣n đươc̣ sự da ̣y bảo tâ ̣n tình của các thầ y cô sự giúp đỡ của ba ̣n bè sự đô ̣ng viên to lớn của gia đình và người thân. Trước tiên em xin trân tro ̣ng cảm ơn ban Giám hiê ̣u Phòng Đào ta ̣o Bô ̣ môn Nội Khoa trường Đại học Y Dươc̣ - Đa ̣i ho ̣c Quố c Gia Hà Nô ̣i Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện và hoàn thành bài luận tại bệnh viện. Em vô cùng cảm ơn sâu sắ c . Lê Quang Thuận và . Huỳnh Thị Nhung những người thầy tâ ̣n tâm đã trực tiế p hướng dẫn và giúp đỡ em trong suố t quá trình ho ̣c tâ ̣p và làm khóa luâ ̣n. Em xin bày tỏ lòng biế t ơn tới các thầ y cô giáo trong bô ̣ môn Nội Khoa và các anh chi ̣ bác sĩ điều dưỡng tại Trung tâm Chống độc - Bê ̣nh viê ̣n Bạch Mai đã giúp đỡ ta ̣o điề u kiê ̣n cho em trong suố t quá trình ho ̣c tâ ̣p và làm khóa luâ ̣n. Sau cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè tập thể lớp Y Đa Khoa khóa những người luôn sẵn sàng sẻ chia và khích lệ và giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các bệnh nhân đã đồng ý tham gia vào nghiên cứu để tôi có thể thực hiện được nghiên cứu này. Mô ̣t lầ n nữa xin đươc̣ trân tro ̣ng cảm ơn Hà Nội ngày 06 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    64    3    04-12-2023
207    419    4    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.