Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Với “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I BẮC NINH NĂM HỌC 2022 2023 Môn Toán Lớp 11 Đề có 02 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm 1 Câu 1. Nghiệm của phương trình sin x là 2 x k 2 x k 2 4 3 A. k . B. k . x 3 x 2 k 2 k 2 4 3 x k 2 x k 2 6 6 C. k . D. k . x x 5 k 2 k 2 6 6 Câu 2. Phương trình nào sau đây vô nghiệm 2 2 A. sin x . B. cos x . C. sin x cos x 2 . D. tan x 5 . 2 3 Câu 3. Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn An Bình Chi Dung vào một ghế dài có 4 chỗ A. 4 . B. 16 . C. 24 . D. 256 . Câu 4. Cho tập hợp A có 8 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con có 3 phần tử A. 3 . B. 38 . C. A83 . D. C 83 . Câu 5. Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau A. C 63 . B. A63 . C. . D. 3 . Câu 6. Hệ số của x 6 trong khai triển thành đa thức của 2 x 10 bằng A. C 106 .24 . B. C 106 .26 . C. C 106 . D. 106 . Câu 7. Trên giá sách có 6 cuốn sách Toán khác nhau và 5 cuốn sách Ngữ văn khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 2 cuốn sách trên giá. Xác suất để chọn được 2 cuốn sách khác môn bằng bao nhiêu 6 3 2 11 A. . B. . C. . D. . 11 11 11 30 Câu 8. Cho dãy số un xác định bởi un 3n 2 với n . Số hạng u6 bằng A. 6 . B. 18 . C. 16 . D. 20 . Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ảnh của điểm M 2 5 qua phép vị tự V O 3 là điểm nào trong các điểm sau đây A. M 1 6 15 . B. M 2 6 15 . C. M 3 1 8 . D. M 4 6 15 . Trang 1 2 Câu 10. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai A. Nếu hai đường thẳng song song với nhau thì chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. B. Nếu hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không có điểm chung. C. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng chéo nhau. D. Nếu hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng thì chúng không chéo nhau. Câu 11. Cho tứ diện ABCD . Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB AD CD BC . Mệnh đề nào sau đây sai 1 A. MN BD và MN BD . B. MN PQ và MN PQ . 2 C. Tứ giác MNPQ là hình bình hành. D. MP và NQ chéo nhau. Câu 12. Cho hình chóp S .ABCD có .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    495    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.