Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Uông Bí

"Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Uông Bí" là tài liệu ôn thi rất hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11, giúp các em củng cố kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng làm bài thi để hoàn thành tốt nhất bài thi trong kì thi học kì 2 sắp tới. | TRƢỜNG THPT UÔNG BÍ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 11 TỔ NGỮ VĂN MÔN NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2021-2022 Uông Bí ngày 01 tháng 03 năm 2022 PHẦN I. Phần đọc hiểu 1. Đơn vị kiến thức kĩ năng Thơ hiện đại Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 thơ nước ngoài Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . Nghị luận hiện đại Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . Truyện nước ngoài Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . 2. Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá Nhận biết - Xác định đề tài hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ đoạn thơ. - Nhận diện được phương thức biểu đạt thể thơ các biện pháp tu từ. trong bài thơ đoạn thơ. - Chỉ ra các từ ngữ chi tiết hình ảnh . trong bài thơ đoạn thơ. - Xác định thông tin được nêu trong văn bản đoạn trích. - Nhận diện được phương thức biểu đạt thao tác lập luận phong cách ngôn ngữ biện pháp tu từ . trong văn bản đoạn trích. - Xác định được đề tài cốt truyện các chi tiết sự việc tiêu biểu. trong văn bản đoạn trích. - Nhận diện được phương thức biểu đạt các biện pháp nghệ thuật ngôi kể hệ thống nhân vật. trong văn bản đoạn trích. Thông hiểu - Hiểu được các thành phần nghĩa của câu hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ đoạn thơ. - Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của thơ hiện đại Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 về thể loại đề tài cảm hứng nghệ thuật biểu đạt được thể hiện trong bài thơ đoạn thơ. - Hiểu được các thành phần nghĩa của câu nội dung của văn bản đoạn trích. - Hiểu được cách triển khai lập luận ngôn ngữ biểu đạt các biện pháp tu từ đặc trưng của phong cách ngôn ngữ. trong văn bản đoạn trích. - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của nghị luận hiện đại thể hiện trong văn bản đoạn trích - Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản đoạn trích chủ đề tư tưởng ý nghĩa của các chi tiết sự việc tiêu biểu ý nghĩa của hình tượng nhân vật nghệ thuật trần thuật bút pháp. - Hiểu một số đặc điểm của truyện nước ngoài được thể hiện trong văn bản đoạn trích. Vận dụng - Nhận xét về nội dung và nghệ thuật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.