Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Uông Bí

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Uông Bí" để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới. | ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II - MÔN NGỮ VĂN 10 NĂM HỌC 2021-2022 A. ĐƠN VỊ KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỨC ĐỘ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ I. PHẦN ĐỌC HIỂU 1. Đơn vị kiến thức kĩ năng - Đọc hiểu các văn bản đoạn trích thuộc thể phú cáo nghị luận trung đại ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . - Đọc hiểu văn bản văn xuôi tự sự trung đại ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . - Đọc hiểu truyện thơ ngâm khúc trung đại Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa . 2. Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá . Đọc hiểu các văn bản đoạn trích thuộc thể phú cáo nghị luận trung đại. - Nhận biết Xác định được phương thức biểu đạt thể loại của văn bản đoạn trích. Xác định các chi tiết tiêu biểu trong văn bản đoạn trích. Chỉ ra thông tin trong văn bản đoạn trích. Nhận diện đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện trong văn bản đoạn trích - Thông hiểu Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản đoạn trích chủ đề tư tưởng vấn đề nghị luận. Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản đoạn trích lập luận ngôn ngữ hình ảnh biện pháp tu từ . Hiểu được một số đặc trưng của thể loại thể hiện trong văn bản đoạn trích. - Vận dụng Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung hình thức trong văn bản. Rút ra được những bài học thông điệp từ nội dung văn bản. . Đọc hiểu các văn bản văn xuôi tự sự trung đại. - Nhận biết Xác định được phương thức biểu đạt thể loại của văn bản đoạn trích. Xác định được các sự việc chi tiết tiêu biểu nhân vật trong văn bản đoạn trích. Chỉ ra thông tin trong văn bản đoạn trích. Nhận diện đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện trong văn bản đoạn trích - Thông hiểu Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản đoạn trích chủ đề tư tưởng ý nghĩa của hình tượng nhân vật ý nghĩa của sự việc chi tiết tiêu biểu 1 Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản đoạn trích nghệ thuật trần thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật. Hiểu được một số đặc trưng của tự sự trung đại thể hiện trong văn bản đoạn trích. - Vận dụng Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung hình thức trong văn bản sự khác biệt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    35    1    30-11-2023
7    96    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.