Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Yên Dũng số 2

Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tư liệu tham khảo phục vụ quá trình ôn tập, chia sẻ đến bạn "Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Yên Dũng số 2". Mời các bạn cùng tham khảo đề cương. | SỞ GD amp ĐT BẮC GIANG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 Năm học 2022 2023 Môn Công nghệ 11 PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1 Bản vẽ cơ khí gồm A. Các bản vẽ liên quan đến thiết kế chế tạo lắp ráp kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng. B. Các bản vẽ liên quan đến thiết kế thi công lắp ráp kiểm tra sử dụng các máy móc và thiết bị C. Các bản vẽ liên quan đến thiết kế thi công lắp ráp kiểm tra sử dụng các công trình kiến trúc D. Các bản vẽ liên quan đến thiết kế chế tạo lắp ráp kiểm tra sử dụng các máy móc thiết bị. Câu 2 Bản vẽ chi tiết để thể hiện A. Hình dạng kích thước của chi tiết B. Các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết C. Hình dạng kích thước và các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. D. Hình dạng và các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết Câu 3 Bản vẽ chi tiết dùng để A. Chế tạo chi tiết B. Kiểm tra chi tiết C. Chế tạo và kiểm tra chi tiết D. Trao đổi ý kiến với đồng nghiệp Câu 4 Trình tự 4 bước khi lập bản vẽ chi tiết như sau A. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên Vẽ mờ - Ghi phần chữ - Tô đậm B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên Vẽ mờ - Tô đậm Ghi phần chữ C. Vẽ mờ - Ghi phần chữ - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên Tô đậm D. Vẽ mờ - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên Ghi phần chữ - Tô đậm Câu 5 Bản vẽ lắp thể hiện A. Hình dạng kích thước và các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết B. Hình dạng của một nhóm chi tiết được lắp ghép với nhau C. Hình dạng kích thước và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp ghép với nhau. D. Hình dạng vị trí tương quan và các yêu cầu kỹ thuật của nhóm chi tiết được lắp ghép với nhau. Câu 6 Bản vẽ lắp dùng để làm gì A. Chế tạo chi tiết B. Lắp ráp các chi tiết C. Kiểm tra các chi tiết D. Hoàn thiện bản vẽ của các chi tiết Câu 7 Điền từ còn thiếu trong dấu 3 chấm sau là các bản vẽ liên quan đến thiết kế chế tạo lắp ráp kiểm tra sử dụng các máy móc và thiết bị A. Bản vẽ chi tiết B. Bản vẽ cơ khí C. Bản vẽ xây dựng D. Bản vẽ lắp Câu 8 Bản vẽ nào nêu rõ vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    515    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.