Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Phú Bài

“Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Phú Bài” giúp các em học sinh ôn tập kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề thi, nâng cao khả năng ghi nhớ để các em nắm được toàn bộ kiến thức giữa học kì 1 lớp 11. Mời các em cùng tham khảo đề cương. | SỞ GD- ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI NĂM HỌC 2022-2023 Môn ĐỊA LÍ 11 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Đâu là căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển A. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế. B. Đặc điểm tự nhiên và dân cư xã hội. C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. D. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển. Câu 2. Các nước phát triển không có đặc điểm nào sau đây A. GDP bình quân đầu người cao. B. Đầu tư ra nước ngoài nhiều. C. Chỉ số HDI ở mức cao. D. Tuổi thọ trung bình thấp. Câu 3. Đặc điểm của các nước đang phát triển là A. GDP bình quân đầu người thấp chỉ số HDI ở mức cao nợ nước ngoài nhiều. B. GDP bình quân đầu người cao chỉ số HDI ở mức thấp nợ nước ngoài nhiều. C. GDP bình quân đầu người thấp chỉ số HDI ở mức thấp nợ nước ngoài nhiều. D. Năng suất lao động xã hội cao chỉ số HDI ở mức thấp nợ nước ngoài nhiều. Câu 4. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm A. khu vực II rất cao khu vực I và III thấp. B. khu vực I rất thấp khu vực II và III cao. C. khu vực I và III cao khu vực II thấp. D. khu vực I rất thấp khu vực III rất cao. Câu 5. Trong số các quốc gia sau đây quốc gia được coi là nước công nghiệp mới NICs A. Hàn Quốc Xin-ga-po In-đô-nê-xi-a Bra-xin. B. Xin-ga-po Thái Lan Hàn Quốc Ác-hen-ti-na. C. Thái Lan Hàn Quốc Bra-xin Ác-hen-ti-na. D. Hàn Quốc Xin-ga-po Braxin Ác-hen-ti-na. Câu 6 Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước phát triển A. Đầu tư ra nước ngoài nhiều. B. Dân số đông và tăng nhanh C. GDP bình quân đầu người cao. D. Chỉ số phát triển ccon người ở mức cao. Câu 7 Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm A. Nợ nước ngoài nhiều. B. GDP bình quân đầu người thấp. C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. D. Chỉ số phát triển con người ở mức thấp. Câu 8 Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
702    45    1    30-11-2023
27    54    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.