Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Phú Bài

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Phú Bài” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương ôn tập. | TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ NĂM 2022 - 2023 - - Môn ĐỊA LÍ 10 BỘ SÁCH CÁNH DIỀU Thời gian làm bài 45 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM BÀI 1. MÔN ĐỊA LÍ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH. I. NHẬN BIẾT Câu 1. Môn Địa lí phổ thông có kiến thức bắt nguồn từ khoa học A. Địa lí tự nhiện. B. Địa lí kinh tế - xã hội. C. Địa lí dân cư. D. Địa lí. Câu 2. Địa lí học là khoa học nghiện cứu về A. thể tổng hợp lãnh thổ. B. trạng thái của vật chất. C. tính chất lí học các chất. D. nguyên lí chung tự nhiện. Câu 3. Khoa học Địa lí cần cho những người hoạt động A. ở các lĩnh vực sản xuất. B. chỉ ở phạm vi ngoài thiện nhiện. C. chỉ ở lĩnh vực công tác xã hội. D. chỉ thuộc phạm vi ở biển đảo. BÀI 2. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ. I. NHẬN BIẾT. Câu 4. Phương pháp kí hiệu thường dùng để A. thể hiện vị trí của những đối tượng đối tượng địa lí phân bố theo những điểm. B. thể hiện các đối tượng có khả năng di chuyển. C. thể hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ. D. thể hiện các đối tượng địa lí phân bố tập trung. Câu 5. Phương pháp khoanh vùng thường biểu hiện các đối tượng địa lí A. phân bố theo những điểm cụ thể. B. các đối tượng có khả năng di chuyển. C. phân bố phân tán lẻ tẻ trong không gian. D. phân bố tập trung trên không gian lãnh thổ. Câu 6. Phương pháp đường chuyển động thường dùng để A. thể hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ. B. thể hiện sự di chuyển của các đối tượng địa lí. C. thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. D. thể hiện giá trị tổng cộng của 1 đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ. Câu 7. Phương pháp kí hiệu thể hiện được đặc tính nào sau đây của đối tượng địa lí trên bản đồ A. Hướng di chuyển. B. Tốc độ di chuyển. C. Quy mô. D. Sự phân bố. Câu 8. Phương pháp đường chuyển động thể hiện được đặc tính nào sau đây của đối tượng địa lí trên bản đồ A. Vị trí. B. Quy mô. C. Tốc độ di chuyển. D. Sự phân bố. Câu 9. Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp A. đường chuyển động. B. kí hiệu. C. chấm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    242    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.