Đặc điểm và các yếu tố liên quan của các bệnh nhân đái tháo đường typ 2 kiểm soát đường huyết kém tại khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai

Bài viết Đặc điểm và các yếu tố liên quan của các bệnh nhân đái tháo đường typ 2 kiểm soát đường huyết kém tại khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của các bệnh nhân đái tháo đường typ 2 kiểm soát đường huyết kém (HbA1C ≥ 8%) tại Khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 521 - th ng 12 - sè 1 - 2022 2. Đinh Thị Khánh Hoàng Minh Châu 2002 Học Y Khoa Huế. Viêm loét giác mạc do vi rút tại Khoa mắt hột - 6. Ashok G Emanuel R. 2009 Corneal disorders giác mạc trong hai năm 2005 - 2006 Kỷ yếu hội Anterior Segment Diseases Boris Malyugin 5 thảo khoa học kỹ thuật nghành Mắt . . 3. Văn Thị Lan Phương 2011 Nghiên cứu đặc 7. Gallar J Tervo TM Neira W Holopainen JM điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm loét giác 2010 Selective changes in human corneal mạc do vi rút Herpes tại khoa Mắt Bệnh Viện sensation associated with herpes simplex virus Trung Ương Huế Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội keratitis Invest Ophthalmol Vis Sci. 51 9 trú Trường Đại Học Y Dược Huế. . 4. Lê Anh Tâm 2008 Nghiên cứu tình hình viêm 8. Kirk Bradley 2009 loét giác mạc tại Bệnh Viện Mắt Trung Ương trong Slitlamp biomicroscopy and photographic image 10 năm 1998-2007 Luận văn thạc sỹ y học analysis of Herpes Simplex Virus stromal Trường Đại Học Y Hà Nội. keratitis Arch Ophthalmol 127 2 5. Đặng Huy Toàn Nguyễn Duy Thịnh 2001 9. Liesegang TJ 1992 The biology of herpes Góp phần nghiên cứu viêm loét giác mạc do simplex and varicella zoster virus infections Herpes Simplex tại Bệnh Viện Trung Ương Huế Ophthalmology 99 99. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa Trường Đại ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA CÁC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT KÉM TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN BẠCH MAI Nguyễn Thị Lan Hương1 Nguyễn Quang Bảy1 TÓM TẮT và nguyên nhân sơ bộ có thể là do thừa cân béo phì và tuân thủ điều trị kém. 67 Tổng quan Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính Từ khóa Đái tháo đường typ 2 kiểm soát đường có nhiều biến chứng nguy hiểm. Kiểm soát đường huyết kém biến chứng huyết kém làm xuất hiện sớm cũng như làm nặng thêm các biến chứng đặc biệt là các biến chứng vi SUMMARY mạch. Mục tiêu Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của các bệnh nhân THE FEATURES AND

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.