Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học năm 2022-2023 - Sở GD&ĐT Long An

‘Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học năm 2022-2023 - Sở GD&ĐT Long An’ sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN NHHỌC SINH GIỎI LONG AN THPT 2CẤP VÒNG NĂM TỈNH HỌCVÒNG 2 2022-2023 Môn thi HÓA HỌC HDC CHÍNH THỨC Ngày thi 15 10 2022 Buổi thi thứ nh nhất HD chấm có 11 trang Câu 1 5 0 điểm . a Viết công thức Lewis cho biếtết trạng thái lai hóa của nguyên nguy tử trung tâm và dự đoán dạng hình học của các phân tử sau BF3 NF3 và IF3. Xác định phân tử nào là phân cực không phân ccực. Giải thích. b Hãy sắp xếp các chấtt sau HF HCl HBr HI theo chiều chi giảm dần nhiệt độ sôi và gi giải thích. c Phổ khối của sắt và clo đượcc bi biểu diễn như ở hình bên dưới. 75 76 Cường độ tương đối Cường độ tương đối 24 24 35 37 m Z m m Z Phổ khối lượngng ccủa sắt Fe Phổ khối lượng củaa clo Cl Dựa vào dữ kiện trên hãy tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của đồng vị 37Cl trong phân ttử FeCl3. . Axit lactic HL là axit phân li m một nấc có độ pH thấp hạn chế sự phát triểnn ccủa vi khuẩn HP tạo ra các chất kháng thể giảm cholesterol ứcc chế ch sự phát triển các tế bào ung thư. a Tính pH dung dịch axit lactic 7 0 7 mM. b Thực tế máu người có mộtt cơ chế ch cân bằng và điều hòa pH của máu dự ựa trên ion HCO hệ đệm hiđro cacbonat .Tính pH khi nồng độộ axit lactic và ion HCO trong dung dịch ch máu lúc cân bằng lần lượt là 7 0 mM và 13 0 mM. c Khi HL trong máu gt 7 mM ngườingư ta mắc phải một bệnh gọi là nhiễm m toan lactic thư thường kéo theo pH máu giảm. Máu của một vận ận động viviên có pH đạt ngưỡng ỡng thấp nhất có thể cho phép 7 3 7 35 và HCO 0 0222 M. Hãy đánh giá máu của ủa vận động viên vi trên có bị nhiễm toan lactic hay không Cho KHL 1 H2CO3 có Ka1 4 và Ka2 4 . . Xác định chất X Y Z T U và vi viết các phương trình hóa học trong chuỗii chuy chuyển hóa sau mỗi mũi tên là một phản ứng Biết T là một oxit U là phân tử có ch chứa 3 nguyên tố và MY 150. Một loại phèn có công thứcức dạng xK2SO4. yAl2 SO4 3. zH2O. Trong đó có chchứa 67 51 khối lượng nguyên tố oxi. Lấy 52 14 gam phèn èn hòa tan vào nước n thu được ợc dung dịch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.