Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

“Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Bình Chiểu – TP HCM” được chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NH 2022 2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI ĐỊA LÝ - KHỐI 11 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Thời gian 45 phút Không tính thời gian phát đề MÃ ĐỀ 113 Câu 1 3 0 điểm . a. Trình bày đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. b. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động tới sự phát triển kinh tế như thế nào Câu 2 2 0 điểm . Hệ quả về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là gì Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà em biết. Câu 3 1 0 điểm . Trình bày nguyên nhân vấn đề suy giảm tầng ôzôn. Nêu các giải pháp để khắc phục vấn đề trên. Câu 4 2 0 điểm . Hãy trình bày các vấn đề dân cư xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế ở Châu Phi. Câu 5 2 0 điểm . Dựa vào bảng số liệu TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH GIAI ĐOẠN 1990 2010 Năm 1990 1995 2002 2005 2010 Tỉ lệ tăng GDP 0 5 0 4 0 5 5 5 2 5 Em hãy Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh giai đoạn 1990 - 2010 và rút ra kết luận về kinh tế của Mĩ Latinh giai đoạn này. - HẾT - Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh . Số báo danh . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NH 2022 2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI ĐỊA LÝ - KHỐI 11 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Thời gian 45 phút Không tính thời gian phát đề MÃ ĐỀ 114 Câu 1 3 0 điểm . a. Trình bày sự phân chia thành các nhóm nước trên thế giới. b. Thế nào là nước công nghiệp mới NICs Kể tên 4 nước NICs mà em biết. Câu 2 2 0 điểm . Toàn cầu hóa là gì Trình bày hệ quả về mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế. Câu 3 1 0 điểm . Ô nhiễm nguồn nước ngọt biển và đại dương do những nguyên nhân nào gây ra Theo em cần phải làm gì để bảo vệ nguồn nước ngọt biển và đại dương Câu 4 2 0 điểm . Trình bày sự khó khăn về tự nhiên của Châu Phi. Nêu các giải pháp để khắc phục. Câu 5 2 0 điểm . Dựa vào bảng số liệu TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH GIAI ĐOẠN 1985 2013 Năm 1985 1990 1995 2000 2013 Tỉ lệ tăng GDP 2 3 0 5 0 4 2 9 2 5 Em hãy Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    83    1    04-12-2023
71    64    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.