Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

giới thiệu đến các bạn “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Núi Thành – Quảng Nam” để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. | SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH Môn Vật lý Lớp 11 - Thời gian 45 phút A. TRẮC NGHIỆM 7 điểm 21 câu Câu ĐÊ 201 ĐỀ 202 ĐỀ 203 ĐỀ 204 ĐÊ 205 ĐỀ 206 ĐỀ 207 ĐỀ 208 1 A C C D D D C A 2 C A B C C A C A 3 B D B A C C B A 4 C C D D B D D D 5 C A C A B D B D 6 B D C D C D C C 7 C C C C B D D A 8 C D D C A C C C 9 C A A D D A B C 10 D D C C C C C C 11 B A B A C A C D 12 C C A D C B D C 13 A C C D D C C A 14 D B A B D C C B 15 C C C C B B B B 16 B C B B A B A B 17 A B D A D D C C 18 C D B A A C A A 19 B D B C C A C D 20 D B C B B A C D 21 A A D C C C B D B. TỰ LUẬN 3 điểm Đề 201 203 205 207 Bài 1 0 25 đ 0 25 đ Viết biểu thức NLCC ĐT 0 25 đ Viết biểu thức EN E2 E1 30. V m 0 25 đ Bài 2 a Tính Rđ 6Ω Tính được R2đ 3Ω 0 25 đ Tính được RAB R1 R2đ 8 Ω 0 25 đ b Tính I 1 5A 0 25 đ Viết đúng công thức tính A2 0 25 đ Thay số vào đúng kết quả A2 2835J 0 25 đ c Đèn sáng bình thường Uđ Uđm 6V Iđ Iđm 0 25 đ 6V 0 25 đ Tính được R1 3Ω 0 25 đ Đề 202 204 206 208 Bài 1 0 25 đ 0 25 đ Viết biểu thức NLCC ĐT 0 25 đ Viết biểu thức EN E2 E1 146 V m 0 25 đ Bài 2 a Tính Rđ 6Ω Tính được R2đ 2Ω 0 25 đ Tính được RAB R1 R2đ 4Ω 0 25 đ b Tính I 2 5A 0 25 đ Viết đúng công thức tính A2 0 25 đ Thay số vào đúng kết quả A2 5000J 0 25 đ c Đèn sáng bình thường Uđ Uđm 6V Iđ Iđm 0 25 đ 4V 0 25 đ Tính được R1 4 3Ω 0 25 đ SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH Môn Vật Lý Lớp 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 02 trang MÃ ĐỀ 201 Họ và tên thí sinh Số báo danh Lớp . A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1. Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron số electron của nguyên tử oxi là A. 8. B. 9. C. 16. D. 17. Câu 2. Ngoài đơn vị là vôn V suất điện động có thể có đơn vị là A. Jun trên giây J s B. Cu lông trên giây C s C. Jun trên cu lông J C D. Ampe nhân giây Câu 3. Điện năng tiêu thụ được đo bằng A. Vôn kế. B. Công tơ điện. C. tỉnh điện kế. D. Ampe kế. Câu 4. Câu phát biểu nào sau đây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.