Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông

Mục tiêu trọng tâm của luận văn "Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông" là đề xuất các khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng BIDV Việt Nam - Chi nhánh Ðắk Nông trên cơ sở phân tích thực trạng về hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng BIDV Việt Nam - Chi nhánh Ðắk Nông, đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế trong thời gian qua. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số Đà Nẵng - 2018 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH PGS. TS. Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1 TS. Hồ Hữu Tiến Phản biện 2 . Phan Diên Vỹ Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 8 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng phổ biến tại các quốc gia cùng với đó là chính sách mở cửa đầu tư của Nhà nước đã làm cho nền kinh tế nước ta chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ bên trong lẫn bên ngoài trong đó ngành ngân hàng cũng chịu sự cạnh tranh rất lớn. Tính đến thời điểm hiện nay sự tham gia vào thị trường ngân hàng không chỉ có 05 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước mà còn có sự hiện diện của gần 30 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước 05 ngân hàng có 100 vốn nước ngoài 04 ngân hàng liên doanh 16 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khoảng gần 50 văn phòng đại diện của các ngân hàng nước ngoài. Sự đổi mới hướng đầu tư nhằm phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ là bước đi cần thiết và quan trọng đối với mỗi ngân hàng thương mại hiện nay. Thời gian qua hoạt động cho vay vẫn là nguồn thu chính của các ngân hàng nhưng hiệu quả và tính hấp dẫn của nó không còn như trước đây bởi hiệu suất đầu tư rủi ro cao nợ xấu gia tăng và tình trạng mất thanh khoản xuất hiện liên tục làm cho các ngân hàng luôn áp lực về vốn. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đắk Nông BIDV Đắk Nông trực thuộc ngân hàng BIDV Việt Nam đã trải qua nhiều năm hình thành và phát triển. Là một trong những ngân hàng hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.