Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm Hàn Quốc - Nghiên cứu tại Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm Hàn Quốc - Nghiên cứu tại Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm tổng hợp lý thuyết về quốc gia xuất xứ, hình ảnh quốc gia xuất xứ, niềm tin, thái độ và ý định mua của người tiêu dùng; tìm hiểu tác động của quốc gia xuất xứ đến thái độ và ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm Hàn Quốc; đề xuất giải pháp hổ trợ cho kế hoạch thâm nhập và mở rộng thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MỸ PHẨM HÀN QUỐC NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1 . NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 2 . ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 01 năm 2015. Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Việt Nam là một trong những nước Châu Á có tiềm năng tăng trưởng cao và ngày càng thu hút được nhiều thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài tham gia tạo nên động lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp mỹ phẩm. Hiện các hãng mỹ phẩm nước ngoài nắm thị phần chủ yếu tại Việt Nam trong đó có thể nói đến mặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam hiện nay và mỹ phẩm Hàn Quốc đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em. Vậy điều gì tác động đến thái độ và ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm Hàn Quốc Quốc gia xuất xứ ảnh hưởng đến ý định mua của khách hàng là một đề tài nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên các nghiên cứu này chỉ tập trung nghiên cứu tại các quốc gia phát triển như Mỹ các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có rất ít nghiên cứu. Để góp phần vào những nghiên cứu về tác động của quốc gia xuất xứ tại Việt Nam tác giả lựa chọn đề tài TÁC ĐỘNG CỦA QUỐC GIA XUẤT XỨ ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI MỸ PHẨM HÀN QUỐC NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp lý thuyết về quốc gia xuất xứ hình ảnh quốc gia xuất xứ niềm tin thái độ và ý định mua của người tiêu dùng. - Tìm hiểu tác động của quốc gia xuất xứ đến thái

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    64    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.