Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 223)

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 223)’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH 11 NĂM HỌC 2022 2023 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề Đề thi có 02 trang Họ và tên . Số báo danh . . Câu 1. Các loại tài nguyên đang bị khai thác mạnh ở châu Phi là A. rừng và đất trồng. B. đất trồng và nước. C. khoáng sản và rừng. D. nước và khoáng sản. Câu 2. Hê qua quan trong nhât cua khu v ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ực hoa kinh tê la ́ ́ ̀ A. tăng trưởng va phat triên kinh tê. ̀ ́ ̉ ́B. tăng cương t ̀ ự do hoa th ́ ương mai. ̣ C. đâu t ́ ̣ ̀ ̣ D. mở cửa thi tr ̀ ư phat triên dich vu va du lich. ̉ ̣ ̣ ương cac quôc gia. ̀ ́ ́ Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh A. Thiếu lực lượng lao động. B. Cạn kiệt dần tài nguyên. C. Thiên tai xảy ra nhiều. D. Chính trị không ổn định. Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu Mĩ La tinh có tỉ lệ dân thành thị cao là do A. điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh thuận lợi. B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm. C. chiến tranh ở các vùng nông thôn diễn ra triền miên. D. công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh chóng. Câu 5. Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu A. Ngân hàng châu Âu Quỹ tiền tệ quốc . Ngân hàng châu Á Ngân hàng châu Âu. C. Ngân hàng thế giới Quỹ tiền tệ quốc . Ngân hàng châu Á Ngân hàng thế giới. Câu 6. Một trong những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là A. băng ở vùng cực ngày càng dày. B. nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng. C. núi lửa hình thành ở nhiều nơi. D. xuất hiện nhiều trận động đất. Câu 7. Các nước phát triển thường có đặc điểm là A. đầu tư nước ngoài FDI nhiều. B. chỉ số phát triển con người thấp. C. GDP bình quân đầu người thấp. D. có nợ nước ngoài còn rất cao. Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu A. Gia tăng lượng rác thải sinh hoạt. B. Ô nhiễm môi trường các đại dương. C. Gia tăng lượng khí thải CFCs. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.