Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDKT-PL lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 001)

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với ‘Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDKT-PL lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 001)’ được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH MÔN GDKT PL LỚP 10 Thời gian làm bài 45 Phút ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 2 trang Họ tên . Số báo Mã đề 001 danh . I. TRẮC NGHIỆM 7 ĐIỂM Câu 1 Trong nền kinh tế hàng hóa nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường A. tung tin bịa đặt về đối thủ. B. Thu lợi nhuận cho người kinh. doanh. C. Tìm kiếm các hợp đồng có lợi. D. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Câu 2 Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ A. Cầu sản xuất. B. cung cầu. C. Cầu nhà nước D. Cầu cạnh tranh. Câu 3 Theo phạm vi của quan hệ mua bán thị trường được phân chia thành thị trường A. trong nước và quốc tế. B. cung cầu về hàng hoá C. hoàn hảo và không hoàn hảo. D. truyền thống và trực tuyến. Câu 4 Giá cả thị trường chịu tác động của yếu tố nào dưới đây A. Chủ tịch hội đồng quản trị. B. Nhà quản lý tiềm năng. C. Bộ trưởng thương mại. D. Người mua. Câu 5 Trong nền kinh tế hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động A. tiêu dùng. B. phân phối. C. trao đổi. D. sản xuất. Câu 6 Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội phục vụ nhu cầu tiêu dùng A. Các điểm bán hàng. B. Chủ thể trung gian. C. Chủ thể sản xuất. D. Doanh nghiệp Nhà nước. Câu 7 Một trong những chức năng của cơ chế thị trường là chức năng A. Thông tin. B. Chỉ huy. C. Điều hành. D. Vận hành. Câu 8 Trong nền kinh tế nước ta chủ thể nào sau đây đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân A. Tiêu dùng. B. Trung gian. C. Sản xuất. D. Nhà nước. Câu 9 Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định A. Người làm dịch vụ. B. Nhà nước. C. Người sản xuất. D. Thị trường. Câu 10 Trong nền kinh tế hàng hóa thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây A. Kích thích tiêu dùng. B. Điều tiết sản xuất. C. Cung cấp thông tin. D. Phương tiện cất trữ. Câu 11 Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.