Đánh giá tác dụng của nhĩ châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt và siêu âm trị liệu trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị giảm đau và tác dụng cải thiện mức độ hoạt động khớp vai bằng phương pháp nhĩ châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt và siêu âm trị liệu trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. | vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2022 GPT - 0 139 gt 0 05 tương ứng lần lượt là 0 631 và 0 653. Sự tương GGT 0 669 TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2022 SUMMARY 1. Nhận xét kết quả điều trị giảm đau bằng ASSESSING THE TREATMENT EFFECTS OF phương pháp nhĩ châm kết hợp xoa bóp bấm PERIARTHRITIS HUMEROSCAPULARIS huyệt và siêu âm trị liệu trong điều trị viêm TENDINITIS BY EAR ACUPUNCTURE quanh khớp vai thể đơn thuần. 2. Đánh giá tác dụng cải thiện hoạt động COMBINED WITH ACUPRESSURE MASSAGE khớp vai bằng phương pháp nhĩ châm kết hợp AND THERAPEUTIC ULTRASOUND Objective Evaluating the effectiveness of xoa bóp bấm huyệt và siêu âm trị liệu trong điều relieving pain and improving shoulder extension by trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần using ear acupuncture combined with acupressure massage and therapeutic ultrasound in periarthritis II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU humeroscapularis patients. Subjects 30 patients . Đối tượng nghiên cứu. Gồm 30 bệnh were diagnosed with periarthritis humeroscapularis nhân được chẩn đoán xác định viêm quanh khớp tendinitis and treated at the Public Security Hospital of vai thể đơn thuần được khám và điều trị tại Traditional Medicine from September 2021 to Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An. Từ tháng September 2022. Methods progressive evaluating the results before and after treatment. Results after 09 2021 đến tháng 09 2022. 15 days of treatment the average VAS score Tiêu chuẩn lựa chọn Bệnh nhân trên 18 decreased from 5 17 0 99 to 0 67 0 71 points with tuổi tự nguyện tham gia nghiên cứu và tuân thủ p vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2022 gian nghiên cứu. - Sử dụng test thống kê Paired-Sample T- - Bệnh nhân bỏ điều trị hoặc không tuân thủ Test để so sánh trước và sau điều trị. theo đúng quy trình điều trị. . Phương pháp nghiên cứu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . Thiết kế nghiên cứu Phương pháp . Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu tiến cứu so sánh kết quả trước - sau nghiên cứu điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
79    46    1    01-12-2023
82    59    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.