Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng cùng, giải ép ghép xương liên thân đốt 3 tầng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2022

Bài viết mô tả chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng cùng, giải ép ghép xương liên thân đốt 3 tầng (TLIF 3 tầng) tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2022 và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. | vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2023 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG THẮT LƯNG CÙNG GIẢI ÉP GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT 3 TẦNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2022 Nguyễn Thị Thìn1 Ngô Thanh Tú1 Võ Văn Thanh1 Nguyễn Lê Bảo Tiến1 Nguyễn Lâm Bình2 TÓM TẮT improves both levels of physical health mental health and quality of life of patients. Occupational factors 67 Mục tiêu Mô tả chất lượng cuộc sống người time after surgery pain severity level of lumbar spine bệnh sau phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng cùng dysfunction physical health score and mental health giải ép ghép xương liên thân đốt 3 tầng TLIF 3 tầng score were related to the quality of life of the tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2022 và tìm following patients after surgery. hiểu một số yếu tố liên quan. Phương pháp Thiết kế Keywords Quality of life Oswestry Disability nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 61 bệnh nhân sau Index VAS SF-36 3- storey TLIF. phẫu thuật TLIF 3 tầng. Nghiên cứu sử dụng thang điểm ODI thang điểm VAS và bảng hỏi SF-36. Kết I. ĐẶT VẤN ĐỀ quả Trước khi phẫu thuật tất cả những người được hỏi đều có cảm giác đau ở mức độ khác nhau ở vùng Trượt đốt sống là một trong những căn thắt lưng và sau phẫu thuật 32 8 bệnh nhân không nguyên gây ra đau thần kinh tọa và đau lưng thấy đau ở vùng này. Bệnh nhân cảm thấy mức độ cấp tính. Trượt đốt sống là sự dịch chuyển bất đau giảm đáng kể sau phẫu thuật và mức độ suy giảm thường ra trước hoặc ra sau của thân đốt sống chức năng cột sống được giảm bớt. Kết luận Phẫu phía trên so với đốt sống phía dưới nó. Hệ quả là thuật TLIF 3 tầng cải thiện cả mức độ sức khỏe thể làm thay đổi cấu trúc giải phẫu và mất vững cột chất sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các yếu tố nghề nghiệp thời gian sau sống 3 . Bệnh ngày càng phổ biến trên thế giới phẫu thuật mức độ đau mức độ suy giảm chức năng cũng như Việt Nam chủ yếu gặp ở lứa tuổi 20 cột sống thắt lưng điểm sức khỏe thể chất và điểm đến 50 là nhóm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    42    1    05-12-2023
566    45    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.