Thực trạng dinh dưỡng bữa ăn ca của công nhân ngành dệt may và da giầy khu vực miền Nam

Bài viết Thực trạng dinh dưỡng bữa ăn ca của công nhân ngành dệt may và da giầy khu vực miền Nam nghiên cứu mô tả Thực trạng dinh dưỡng bữa ăn ca của công nhân ngành dệt may và da giầy khu vực miền Nam năm 2017 để từ đó có cơ sở đánh giá, xây dựng các chế độ ca cho người lao động nhằm đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 522 - th ng 1 - sè 1 - 2023 versus maternal thromboembolism . Z Kardiol. Accessed September 25 2022. 2001 90 Suppl 4 49-56. https Guidelines Clinical- 7. Anticoagulation During Pregnancy. Published Practice-Guidelines Infective-Endocarditis- online December 30 2021. Accessed September Guidelines-on-Prevention-Diagnosis-and- 25 2022. https Treatment-of https ashclinicalnews news 3532 Anticoagulation- Guidelines Clinical-Practice-Guidelines Infective- During-Pregnancy Endocarditis-Guidelines-on-Prevention-Diagnosis- 8. ESC Guidelines on Infective Endocarditis and-Treatment-of Prevention Diagnosis and Treatment of . THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG BỮA ĂN CA CỦA CÔNG NHÂN NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIẦY KHU VỰC MIỀN NAM Lê Thị Hạnh1 Đỗ Thị Phương Hà2 Phạm Thùy Linh1 Nguyễn Thị Vân3 Nguyễn Ngọc Anh1 TÓM TẮT by other vegetables and fruits meat fish and seafood dark green vegetables red yellow 73 Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 1525 vegetables . Beans and products công nhân thuộc 16 cơ sở lao động thuộc 2 ngành dệt confectionery soft drinks eggs and alcoholic may và da giầy tại khu vực phía Nam nhằm mô tả beverages have very little consumption. Meals have a thực trạng dinh dưỡng bữa ăn ca của người lao động balanced protein lipid and glucid ratio of ngành dệt may và da giầy khu vực miền Nam năm . However the ratios of 2017. Kết quả cho thấy thực phẩm tiêu thụ trung bình calcium phosphorus fiber 1000kcal Vitamin cao nhất là nhóm ngũ cốc 131 52g kế đến là nhóm B2 1000kcal are not balanced with the ratio rau quả khác 78 1g thịt cá và thủy sản . The energy of the shift meal meets rau màu xanh thẫm rau quả màu vàng đỏ . of women s ecommended dietary allowance and Nhóm đậu và các sản phẩm bánh kẹo nước ngọt of the female. The level of energy response in trứng và đồ uống có cồn có mức tiêu thụ rất ít. Bữa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    130    1    02-12-2023
105    321    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.