Kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2017-2022

Bài viết Kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2017-2022 được thực hiện nhằm mô tả kết quả điều trị người bệnh sốc nhiễm khuẩn tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2017-2022; từ đó, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ cho công tác điều trị và nghiên cứu lâm sàng. | vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2023 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 Huỳnh Thị Thảo1 Tạ Thị Diệu Ngân1 2 TÓM TẮT of shock with of cases re-shocked occurring on average 12 10 days after escaping septic shock 4 Nghiên cứu cắt ngang trên 260 người bệnh 18 the recovery rate was . Early 3 days and late tuổi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn từ sau khi vào gt 3 days deaths occurred in and viện nhằm mô tả về kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn patients respectively tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn Keywords Outcomes in the treatment septic 2017-2022 . Có 98 8 có điểm SOFA lúc vào viện 2 shock National Hospital of Tropical Diseases điểm trung bình 10 4 điểm tỷ lệ cấy máu dương tính 23 5 16 2 vi khuẩn gram âm và 7 3 gram I. ĐẶT VẤN ĐỀ dương . Các kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là Imipenem 44 6 Meropenem 39 6 và Linezolid Sốc nhiễm khuẩn SNK được đặc trưng bởi 26 9 68 1 bệnh nhân được dùng 2 loại kháng hạ huyết áp động mạch thay đổi tưới máu mô sinh. Nor-epinephrine là thuốc vận mạch đầu tay dùng và tăng nồng độ lactate trong máu1. Đây là một cho 98 8 trường hợp liều trung bình 0 28 0 44 trong những nguyên nhân chính gây tử vong tại µg kg phút có 76 2 người bệnh dùng 2 loại vận các đơn vị hồi sức tích cực ICU làm tăng gánh mạch. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp trung bình MAP nặng bệnh tật đáng kể và tác động tiêu cực về gt 65 mmHg và nước tiểu 0 5 ml kg giờ trong 6 giờ sau sốc lần lượt là 80 8 và 35 0 . Có 38 1 ca bệnh mặt kinh tế xã hội. Nghiên cứu ở Châu Âu Bắc thoát sốc trong đó 14 1 tái sốc trở lại trung bình 12 Mỹ và Úc cho thấy tỷ lệ tử vong do SNK trung 10 ngày sau khi thoát sốc tỷ lệ hồi phục là 42 9 . bình trong 30 ngày là 34 7 KTC 95 32 6 Tử vong sớm trong 3 ngày sau vào viện chiếm 30 4 36 9 và trong 90 ngày là 38 5 KTC 95 tử vong muộn sau 3 ngày vào viện là 34 6 . 35 4 41 5 2. Tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ tử Từ khóa kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn vong do SNK .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    123    1    04-12-2023
95    148    5    04-12-2023
7    51    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.