Bài giảng Xác suất thống kê - Trường CĐ Công nghiệp Huế

Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên; các phân phối xác suất thường dùng; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ . NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA Huế tháng 01 năm 2015 . Nguyễn Hoàng Anh Khoa CHƯƠNG 1. XÁC SUẤT . Giải tích tổ hợp . Quy tắc đếm a Quy tắc nhân Công việc có k giai đoạn. Giai đoạn i có ni cách thực hiện thì có tất cả n1. n2. nk cách hoàn thành công việc b Quy tắc cộng Công việc được hoàn thành bởi 1 trong k hành động. Hành động i có ni cách thực hiện thì có tất cả n1 n2 . nk cách hoàn thành công việc . Chỉnh hợp tổ hợp a Chỉnh hợp Chỉnh hợp chập k của n phần tử là một bộ gồm k phần tử có thứ tự lấy từ n phần tử khác nhau 1 k n . n Số chỉnh hợp chập k của n phần tử A kn n k b Hoán vị của n phần tử Hoán vị của n phần tử là một bộ sắp thứ tự của n phần tử khác nhau Số hoán vị của n phần tử Pn n c Tổ hợp Tổ hợp chập k của n phần tử 1 k n là một bộ gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử khác nhau không kể thứ tự. n Số tổ hơp chập k của n phần tử Ckn n k k . Nhị thức Newton n a b C na n k bk n k k 0 . Các ví dụ 1. Có bao nhiêu cách xếp 1 2 sinh v i ên vào 4 lớp A B C D sao cho mỗi lớp có 3 sinh viên. 2. Một chồng sách gồm có 3 cuốn sách Toán 4 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa khác nhau. a Có bao nhiêu cách xếp 12 cuốn sách đó theo từng môn. b Có bao nhiêu cách xếp 12 cuốn sách đó sao cho 4 sách Lý đặt kề nhau. 3. Có bao nhiêu cách phát 10 món quà khác nhau cho 3 người sao cho người nào cũng có ít nhất một món quà. 1 . Nguyễn Hoàng Anh Khoa . Phép thử - biến cố . Phép thử Là hành động thí nghiệm . để nghiên cứu hiện tượng nào đó. . Biến cố Là hiện tượng có thể xảy ra hay không xảy ra trong kết cục của một phép thử Quy ước Dùng chữ cái in hoa để kí hiệu cho biến cố Ví dụ Phép thử là gieo 1 con xúc xắc. Biến cố xuất hiện mặt 3 chấm xuất hiện mặt có số chấm là số chẳn . . . . Các phép toán về biến cố - Biến cố chắc chắn Ω biến cố nhất định xảy ra khi thực hiện phép thử. - Biến cố không thể biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử. - Biến cố tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    65    4    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.