Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Vũng Tàu

Tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Vũng Tàu” để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS VŨNG TÀU NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn Toán ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 90 phút ĐỀ SỐ 1 Câu 1 1 5 điểm . 1. Tìm x để căn thức sau có nghĩa 2 4 2. So sánh không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi 3 5 và 2 10 Câu 2 2 0 điểm . Rút gọn các biểu thức sau 5 5 2 2 2 a 50 72 2 98 2 18 b 5 1 2 1 5 2 5 tan 540 c 2sin 2 280 0 2sin 2 620. cot 36 Câu 3 1 5 điểm . Giải các phương trình sau a x 3 5 b x2 6x 9 2x 4 Câu 4 1 5 điểm . 2 x x 3x 3 x 1 Cho biểu thức A với x 0 x 9 x 3 x 3 x 9 x 3 a Rút gọn A b Tìm x để A 0 Câu 5 1 0 điểm . Một tòa tháp có bóng trên mặt đất dài 16 8 m. Khi đó các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 520. Tính chiều cao của tòa tháp kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất . Câu 6 2 0 điểm . Cho vuông tại A AB gt AC đường cao AH. a Giả sử BC 8cm CH 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC và AH b Trên cạnh AC lấy điểm D gọi K là hình chiếu của A trên BD. Chứng minh BD. BK BH. BC c Chứng minh rằng 2 ̂ . 2 ̂ Câu 7 0 5 điểm . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2022 2024 - Hết - Họ và tên học sinh . .SBD . Họ tên chữ ký giáo viên coi kiểm tra . . ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 9_ NĂM HỌC 2022 2023 Bài 1 2 4 xác định 2 4 0 0 25 2 0 5 1 5 điểm 3 5 45 2 10 40 0 5 0 25 Mà 45 gt 40 gt 3 5 gt 2 10 Bài 2 a 50 72 2 98 2 18 5 2 6 2 14 2 6 2 0 5 0 25 2 0 điểm 7 2. 5 5 2 2 2 b 5 1 5 2 2 1 5 5 1 2 1 2 0 25 5 1 5 2 2 1 0 25 0 25 5 2 5 2 5 4 1. 5 tan 540 c 2sin 28 2 0 0 2sin 2 620 cot 36 5 tan 540 2 sin 28 cos 28 2 0 2 0 tan 540 0 25 2 1 5 3. 0 25 Bài 3 a x 3 5 Ðk x 3 1 5 điểm x 3 25 0 25 x 25 3 0 25 x 28 tmđk 0 25 Vậy x 28 x2 6x 9 2x 4 x 3 2x 4 2 0 25 x 3 2 x 4 x 2 x 3 2x 4 0 25 x 3 2 x 4 x 7 l x 1 n 3 0 25 1 Vậy phương trình có tập nghiệm S . 3 Bài 4 2 x x 3 x x 3 3x 3 x 1 1 5 điểm x 3 x 3 x 3 2 x 6 x x 3 x 3x 3 x 3 . x 3 x 3 x 1 0 25 3 x 3 x 3 . x 3 x 3 x 1 0 25 3 x 1 . x 3 0 25 x 3 x 3 x 1 3 0 25 x 3 3 b A 0 0 x 3 0 25 x 3 0 do 3 0 x 3 x 9 Kết hợp với đk ta có 0 x 9 để A gt 0 0 25 Bài 5 1 0 điểm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.