Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Mã đề 716)

Tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Mã đề 716)” để giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi sắp diễn ra nhé! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Bài kiểm tra môn Hoá học Khối 10 KCĐ Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 02 trang MÃ ĐỀ 716 Họ tên học sinh Lớp . Số báo danh PHẦN TRẮC NGHIỆM 28 câu 7 điểm Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm Câu 1 Ở trạng thái cơ bản nguyên tố X có tổng số electron trên phân lớp p là 7. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là A. 11. B. 13. C. 7. D. 9. Câu 2 Phân lớp p nào là phân lớp bão hòa A. p3. B. p6. C. p10. D. p1. Câu 3 Trong tự nhiên oxygen có ba đồng vị là 16O 17O và 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2 A. 6. B. 9. C. 12. D. 3. Câu 4 Cho các phát biểu sau a Khối lượng của electron lớn hơn khối lượng proton. b Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. c Lớp M có 9 orbital. d Nguyên tử có số hiệu nguyên tử 24 sẽ có 6 electron độc thân. Số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 5 Cho 3 nguyên tử X 8p 8n Y 8p 9n Z 9p 10n . Các nguyên tử đồng vị của nhau là A. X Z. B. X Y. C. X Y Z. D. Y Z. Câu 6 Phát biểu nào sau đây đúng A. Phân lớp d có 3 orbital. B. Năng lượng của 3d thấp hơn năng lượng của 4s. C. Các đồng vị có tính chất vật lí giống nhau. D. Lớp L có 2 phân lớp. Câu 7 Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 16. Phát biểu nào sau đây sai A. Nguyên tử X có 10 electron trên phân lớp p. B. X có 4 electron hóa trị. C. X thuộc chu kì 3 nhóm VIA. D. X là nguyên tố p. Câu 8 Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là A. electron. B. electron và proton. C. proton. D. neutron. Câu 9 Nguyên tử X có 17 proton 20 neutron. Y là đồng vị của X. Số electron của Y là A. 3. B. 17. C. 37. D. 20. Câu 10 Số electron tối đa trong phân lớp d là A. 2. B. 6. C. 14. D. 10. Câu 11 Các nguyên tử là đồng vị của nhau khi có cùng A. nguyên tử khối. B. số neutron. C. số proton. D. số khối. Câu 12 Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 19. Số electron trên phân lớp s của X là A. 6. B. 1. C. 7. D. 5. Câu 13 Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
283    48    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.