Đề thi giữa học kì 1 môn GDKTPL lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 108)

Mời các bạn tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn GDKTPL lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 108)” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | SỞ GD@ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KỲ I TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN GIÁO DỤC KTPL - Thời gian làm bài 45 PHÚT Đề thi có 2 trang không kể thời gian phát đề Số báo danh Họ và tên . Mã đề 108 . A TRẮC NGHIÊM ĐIỂM Câu 1. Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng A. bán hàng giả gây rối thị trường. B. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. C. đầu tư đổi mới công nghệ. D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường. Câu 2. Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước A. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động bộ máy Nhà nước. B. Là công cụ để điều tiết thị trường bình ổn giá cả kiềm chế lạm phát. C. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội. D. Điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội. Câu 3. Trong nền kinh tế hàng hóa một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng A. biểu hiện bằng giá cả. B. làm trung gian trao đổi. C. đo lường giá trị hàng hóa. D. thừa nhận giá trị hàng hóa. Câu 4. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng A. Tiết kiệm năng lượng. B. Định hướng tạo động lực cho sản xuất phát triển. C. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội. D. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn. Câu 5. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước. A. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền quyết định các khoản thu chi của ngân sách nhà nước. B. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung C. Nhà nước sẽ hoàn trả trực tiếp cho người dân những khoản họ đóng góp. D. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật ngân sách nhà nước. Câu 6. Trong các hoạt động của con người hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động A. thiết yếu nhất. B. ít quan trọng. C. bình thường nhất. D. cơ bản nhất. Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường A. Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận người mua muốn tối

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.